Tal av Stig Berlin på protestmöte i Lysekil den 20/3-03 mot USA:s anfallskrig på Irak som började denna dag.

Nu har det då börjat.
Det vi fredsvänner varnat för att USA var i stånd till.
Nu faller bomberna över Iraks folk.
Vi vet ännu inte effekterna av de hittillsvarande anfallen. Men vi vet
att USA är beredda att slakta hundratusentals irakier för att ta makten över Iraks olja och öka sin kontroll över regionen.
Vi vet också att USA  till och med talar om att använda kärnvapen. Det är därför en farlig tid som stundar om inte kriget stoppas.

Det är för att protestera mot detta orättfärdiga och kriminella krig som vi samlats här idag.
Miljontals människor har de senaste veckorna gjort som vi gör nu.
Gått ut på gatorna och demonstrerat sin avsky för kriget.
En samlad världsopinion har stått mot USA-imperialismens krigsplaner i en omfattning som aldrig förr. Opinionstrycket gav freden en tidsfrist, men det räckte tyvärr inte. George Bush och hans lakejer sätter sig själva i världssamfundets ställe och vänder föraktfullt ryggen åt folkopinionen.
Nu triumferar våldet med fruktansvärda konsekvenser för det irakiska folket. Ett stort misslyckande för fredens krafter eftersom krigets krafter var starkare än fredens den här gången.

Men protesterna mot kriget har inte varit meningslösa. Tvärtom. USA och dess allierade står idag isolerade, med huvuddelen av världens länder och folk emot sig. Det är utomordentligt betydelsefullt.

Det gick inte att förhindra det blodbad som nu börjar utspela sig i Irak. Det är djupt tragiskt och alla fredsälskande människor lider nu med det irakiska folket. Vi lider med alla offer för det brottsliga krigets barbari.

Men mitt i detta nattsvarta har världsopinionen tänt ett hopp för framtiden. USA kanske kan betvinga det utarmade Irak med sin överlägsna militärmakt, men USA betvingade inte världsopinionen.
Det är hoppet. För inte ens världens starkaste militärmakt klarar i längden av att stå mot hela världen.
 

Det gick kanske inte att rädda Irak. Men kanske går det att rädda de länder och folk som står på tur efter Irak. Det går om världsopinionen står fast och massivt samlad mot USA:s krigspolitik.
Nu måste också Sverige som nation agera genom FN för att brännmärka USA:s och Englands brott mot folkrätten. Regeringen bör kräva att FN:s säkerhetsråd  inkallar generalförsamlingen till vad som på FN-språk kallas Samfälld handling för fred, allt i enlighet med resolution 377, antagen redan 1950. Generalförsamlingen kan därefter besluta att ingripa mot det olagliga krigen, på lämpligt sätt och med vapenmakt om så anses nödvändigt.
 
Ett sådant agerande från den Svenska Regeringen vore att i verklig mening stå upp för den FN-linje som Anna Lindh och  regeringen med sådant eftertryck bekänner sig till.
För FN består inte bara av säkerhetsrådet, utan också och med större legitimitet av alla världens länder i generalförsamlingen.
Vi väntar spänt på Göran Persson och Anna Lindhs agerande.
Ämnar de försvara FN och den egna FN-linjens trovärdighet.

Ett annan viktig beslut är att Sverige stoppar all vapenexport till USA och England.

Inget Svenskt stöd till kriget måste vara den självklara parollen som också måste följas av praktisk handling.

Det är genom ett omfattande opinionsarbete vi kan tvinga fram en sådan politik.

Detta är alla fredsälskande människors förpliktelse.
Vi måste fortsätta att protestera mot USA:s krig mot Irak. För det irakiska folkets skull. Men också för framtidens skull, för att förhindra att detta brottsliga krig får en fortsättning på något annat håll i världen.

Det är väldigt viktigt att vi talar om vad vi anser om kriget.
Att opinionen blir så stark över hela världen så att krigshetsarna baxnar.
Vad får vi för värld att leva i om det alltid är den starkes rätt och vapenmakt som skall tillåtas råda.
 

Många är emot kriget. Men alltför många är uppgivna inför den arrogans som USA visar upp när de kör över både FN och folkvilja.
Vad kan vi göra USA gör ju som dom vill.
Är ett vanligt argument för att inte protestera.
Men just för att en militär stormakt tror att de får bära sej åt hur som helst sätter det ett extra krav på oss alla att säga ifrån.

Låt därför inte håglöshet och vanmakt stå i vägen för en protestvåg som aldrig tidigare skådats.
Låt oss i Lysekil bli en del i den miljonrörelse mot USA:s kriminella krig som bara växer.
Och det är viktigt att opinionen växer och det är viktigt att vi står här idag.
Alltför många väljer att blunda.
Alltför många väljer att agera medlöpare till krigshetsarna och sedan urskulda sig att man ingenting visste när facit av krigets offer kommer fram. Så har skett i alltför många fall.
Så fortsätt att stå för era åsikter. Fortsätt att misstro krigshetsarna.
- Stoppa USAs krig!
- USA ut ur Irak!

Hjälp också till att mobilisera till en Fredsdemonstration på Lördag 22/3.
Vi samlas här på torget kl:13.00.
Sprid detta till ALLA ni känner.
För på Lördag kommer gator runt hela världen att fyllas av protesterande människor. Här i Lysekil samlas vi alltså kl:13.00

 Tillbaka till solidaritetsgruppen