Tal av Stig Berlin på opinionsmöte på Kungstorget i Lysekil 25/10-03 arrangerat av Solidaritetsgruppen för Palestina.

Lysekilsbor:
Det är nu sju månader sedan USA:s krig mot Irak inleddes.
Då som nu stod vi här på torget och protesterade mot ett orättfärdigt krig. Redan då sa vi att Bush och Blair bluffade om orsakerna till anfallet.
Vi sa redan då att deras verkliga syfte var att lägga under sig Iraks olja.
Sedan dess har Bush och Blair överbevisats i den ena bluffen efter den andra.
Inga bevis om massförstörelsevapen har dessa herrar visats upp under detta halvår. Efter en månad förklarades kriget slut och vi fick se TV-bilder på jublande Irakier. Men en bluffbild kan inte hållas levande hur länge som helst. Till slut kommer sanningen fram.

Det Irakiska folket känner sig inte befriade. Tvärtom, det irakiska folket är nu utsatta för en kolonial och militär ockupation.
Irak har berövats sin nationella självständighet. Folkets dagliga behov och rättigheter kränks. Trots att USA satsar 4 miljarder dollar i månaden på ockupationen. Så saknas mediciner, vatten och elektricitet för vanligt folk.
Krigsalliansens militärstyrkor hälsades aldrig som befriare. Bush och Blair ljög om det också.
Folket motsatte sig ockupationen och nu bekämpas den av alltfler. Detta motstånd är värt allt stöd. Kravet måste naturligtvis vara USA ut ur Irak.

Eftersom skälet för USA:s krigsinsatser runt om i världen sägs vara att komma åt massförstörelsevapen och regimer som åtsidosätter mänskliga rättigheter så vore väl Israel ett lämpligt mål just nu.
USA har ju räknat Israel som en kärnvapenstat sedan 1969, och analytiker säger att landet har upp till 200 avancerade kärnvapen.
Vad säger då USA om detta. Jo i förra veckan sade en högt uppsatt amerikansk tjänsteman till Los Angeles Times så här.
- Vi accepterar kärnvapen i Israel av samma skäl som vi accepterar dem i Storbritannien och Frankrike, .
- Vi ser inte Israel som ett hot.

Nej: Israel är inget hot mot USA:s intressen. Men för freden och för de mänskliga rättigheterna är de ett av de största hoten vid sidan av USA.

Att USA har denna inställning är ju inget förvånande. Utan USA:s stöd skulle ju inte Israel kunna bedriva sin terror mot det Palestinska folket.
Utan att USA lagt in alla sina veton i FN omröstningar skulle världssamfundet kanske kunnat stoppa ockupationen och den förnedrande behandlingen det palestinska folket dagligen tvingas utstå.
USA:s senaste inlägg i FN var i tisdags då man tillsammans med Israel,  Mikronesien och Marshall-öarna valde att rösta nej till en resolution som fördömer byggandet av den omdiskuterade israeliska säkerhetsbarriären medan 144 länder röstade ja till fördömandet.

Det är under all kritik att världens länder skall tvingas huka under USA:s maktarrogans. FN majoriteten måste nu agera aktivt för att bistå Palestina.

Den Svenska regeringens fega hållning till terrorstaten Israel är också beklämmande. Regeringen måste nu aktivt ställer sig på det ockuperade folkens sida och agera diplomatiskt mot Israel.

Palestina har ju begärt FN-skydd.
Varför låter man då Israel fortsätta sitt dödande och raserande?
Ingen kan väl tro att man får slut på våldet genom att ytterligare förtrycka och förnedra ett helt folk. De senaste veckornas övergrepp mot palestinska flyktingläger har skapat många desperata ungdomar som nu anmäler sig som självmordsbombare.

Detta med självmordsbombare har den senaste tiden debatterats mycket och det kan vara på sin plats att påminna om det som Solidaritetsgruppen skrev i ett flygblad för ett år sedan.  Vi skrev  "Misären för befolkningen på Västbanken och i Gaza har gjort att livet blivit alltmer omöjligt att leva, vilket kommer till uttryck i form av självmordsbombare, människor som faktiskt väljer döden framför det fortsatta livet i ett ockuperat Palestina.
Vi tar avstånd från de självmordsbombare som handlar på eget bevåg, vars handlingar skördar många civila offer. Dessa desperata människor skulle dock aldrig ha handlat på det sätt dom gör om det inte vore för den Israeliska ockupationen.

Det finns inte två likvärdiga parter i denna konflikt - det finns en ockupationsmakt och ett ockuperat folk. En part som kräver total underkastelse och en som kämpar för sin frihet. Det är den Israeliska ockupationsmakten som begår förbrytelserna, som använder terrorismen som metod. Inte det ockuperade folket. Ett förtryckt och ockuperat folks befrielsekamp kan aldrig vara terrorism. Folkrätten är på den underkuvades sida - inte på förtryckarens."  Så skrev vi då och så tycker vi idag.
Detta gäller både i Irak och i Palestina.
Alla folk har rätt att bekämpa en ockupationsmakt.

Enda sättet att få fred. Det är att Palestina får sin frihet.
Men då måste Israel villkorslöst lämna all ockuperad mark.

Det måste till en kraftfull opinion och solidaritetsrörelse i hela världen som ställer upp för förtryckta folk. Ett sätt är att bojkotta Israel.

Jag hoppas att solidaritetsgruppen kommer att fortsätta opinionsarbetet tills det palestinska folket befriats från den Israeliska ockupationen.
Samtidigt som vi agerar mot USA:s Imperialistiska strävande i mellanöstern och resten av världen. Detta gäller även Venezuela som USA måsta hålla sina tassar borta ifrån.
Kom med i det arbetet ni också.
För fred, frihet, solidaritet och en rättvis världsordning.

 Tillbaka till solidaritetsgruppen