Dags att sätta stopp för krigsplanerna!   Vad säger moderaterna i Lysekil?

Dagens debatt i Fredagens LP gick under rubriken "Dags att anfalla Irak".  Moderaten Björn Molin propagerar där hårt för en väpnad attack mot Irak. Han menar att ett anfall är nödvändigt för att garantera västvärldens säkerhet. Istället för att ge vapeninspektörerna den tid de behöver, är det omedelbar attack som gäller. Alla alternativ till en sådan viftar Molin bort som "flumpolitik". Att inte vilja ha krig är i Molins ögon detsamma som att förakta USA och försvara Saddam Husseins regim. Det skulle vara intressant att veta om Moderaterna i Lysekils kommun ställer sig bakom denna uppfattning.

Att starta ett krig är inte att försvara sig. Det är att skoningslöst besluta om att ta livet av en otrolig mängd oskyldiga människor. Att det görs på grund av ekonomiska intressen gör det hela än mer förkastligt. Det enda raka och riktiga tillvägagångssättet för att eliminera Iraks eventuella massförstörelsevapen vore att låta vapeninspektörerna få den tid de behöver för att avsluta sitt arbete. Varför ser då inte USA detta som en möjlighet? Syftet med anfallet måste vara ett annat. USA har gått ut och sagt att det första man prioriterar efter att man har intagit Irak är att säkra oljetillgången för eget bruk. Att ersätta regimen och förstöra deras massförstörelsevapen är ett senare åtagande.

USA säger sig vara försvarare av demokratin, och därför vill man ersätta diktatorn Saddam Hussein med en demokratiskt vald regering. Inget fel så långt. Man säger sig samtidigt vara beredd att inleda en väpnad attack mot Irak tillsammans med Storbritannien, även om FN:s säkerhetsråd sätter sig emot en sådan. Med detta utför man en diktatorisk handling gentemot resten av världen. Så mycket för USA:s försvar av demokratin, således. Ett krig kommer att påverka oss alla. Låt det inte ske i vårat namn. Sveriges regering måste kraftigt ta avstånd från en väpnad attack. Det är dags att sätta stopp för krigsplanerna.

Johan Winberg SSU Lysekil

Publicerad i i LP 17/3-03

Tillbaka till solidaritetsgruppen