Insändare i Lysekilsposten, apropå försäljningen av Färgarskolan.
Läs också vår reservation mot försäljningen "Sälj inte Färgarskolan"

”Mögel eller mygel”?
 
Lysekils ledande (eller vilseledande) kommunpolitiker har än en gång, när man sålde Färgarskolan, gjort en fastighetsaffär som å de grövsta missgynnar medborgarna.
Vi har all respekt för kraven på en bra arbetsmiljö och fastigheten i fråga skulle för länge sedan ha fuktsanerats. (Varför har detta inte gjorts?)
 
Men när problemen med fukt och mögel åskådliggörs som ”nära döden upplevelser” i fullmäktiges talarstol och när summor på 10 miljoner nämns som kostnad för ”sanering” då handlar det om annat.
Medan ”alliansen” stod för dramaturgin på decembermötet så moraliserade försäljningsanhängarna från (s) över det oansvariga att låta ungdomar vistas i ett trevånings stenhus.
För att inte tala om den lyriske (S)tensson som tycket att kommunstyrelsen gjort värdens klipp.
Hur dyrt och dramatiskt var det med fuktskadorna?
I fredagens LP kan man läsa att den nye ägaren inte ser ”att fukt eller inläckage skulle vara några speciella problem”
Dessutom hävdar han att han för 15-20 miljoner kr kan färdigställa 11 exklusiva bostadsrätter.
Hur går det ihop med skräck och försäljningspropagandan från KS att det skulle kosta 10 miljoner (nästan lika mycket) att sanera källaren och täta taket för att skapa en ungdomsgård.
I vår reservation till fullmäktiges beslut att sälja Färgarskolan skrev vi.
 
”Försäljningen är en del i kommunledningens plan att krympa lokalbeståndet i linje med den ”lokalutredning” som för länge sedan havererat.
Kostnaderna för den flyttcirkus som blivit resultatet av Kommunledningens affärsidé ”sälj billigt, hyr dyrt” (och av rätt person) går inte längre att överskåda.
Strandpromenad och Norra Hamnstranden är projektet som slukar otroligt med pengar utan tydlig redovisning och synlig återbäring.
Kostnaderna för åtagandena i Gamlestan och Rinkenäs är en bärande förklaring till fullmäktiges beslut att sälja Färgarskolan.” (17/12 -09) 
 
Undertecknad är allergisk inte bara mot taskig arbetsmiljö och mögel.
Jag känner att min allergi mot MYGEL är minst lika påtaglig.
 
Yngve Berlin             Kommunistiska Partiet

Tillbaka till startsidan