Läs också insändaren ”Mögel eller mygel?”

Sälj inte Färgarskolan!
När en majoritet av Lysekils kommunfullmäktige sålde Färgarskolan reserverade sig Kommunistiska Partiet

 
Kommunistiska Partiet beklagar djupt kommunfullmäktiges beslut att sälja fastigheten Färgarskolan.
Beslutet innebar att en utmärkt möjlighet att skapa en mötesplats för ungdomen i tätorten gick förlorad.
Försäljningen är en del i kommunledningens plan att krympa lokalbeståndet i linje med den ”lokalutredning” som för länge sedan havererat.
Kostnaderna för den flyttcirkus som blivit resultatet av Kommunledningens affärsidé ”sälj billigt, hyr dyrt” (och av rätt person) går inte längre att överskåda.
Strandpromenad och Norra Hamnstranden är projektet som slukar otroligt med pengar utan tydlig redovisning och synlig återbäring.
Kostnaderna för åtagandena i Gamlestan och Rinkenäs är en bärande förklaring till fullmäktiges beslut att sälja Färgarskolan.
 
Vi hade alltså ett utmärkt tillfälle att göra en satsning på en samlingsplats för ungdomen som kunde bli en motvikt till destruktiva tendenser hos många vilsna ungdomar.
Men kommunfullmäktige, samtliga utom Kommunistiska Partiet och Miljöpartiet valde att sälja bort den möjligheten.
Får den ”havererade” lokalutredningen fortsätta att verka är snart även Boviks skola till försäljning och vi kan vänta oss lika usla argument från fullmäktige för att även denna lokal är totalt olämplig för ungdomsverksamhet.
 
Argumenten inför beslutet att sälja Färgarskolan var både krystade och förvirrade.
Argumentet, (krystat) ”ungdomen är värd en bättre lokal” betyder förmodligen att ungdomen inte under överskådlig tid får någon lokal alls.
(krystat) ”Kan ni ta på ert ansvar att ha ungdomsverksamhet i en fastighet med tre våningar” är väl sagt utan kunskap om hur högt Folket Hus är och hur högt det nya gymnasiet i Rinkenäs är tänkt att vara. 
(förvirrat) Argumentet att ”de 5,6 miljoner som försäljningen av Färgarskolan ger, säkert kan användas till att ordna ett Ungdomens Hus” är sagt av en politiker som inte alls fattat att fastighetsförsäljningen är tänkt som bränsle till helt andra grupper och intressen är ungdomarna.
 
Vi reserverar oss mot beslutet att sälja Färgarskolan.
 
Kommunistiska Partiet Lysekil 17/12 -09
 
Yngve Berlin                                                    Britt-Marie Kjellgren

Tillbaka till startsidan