Palestina-appell 2002-04-20 hållen av Olle Lundkvist KPML(r) Lysekil
 

En hel värld upprörs över ockupationsmakten Israels blodbad på det Palestinska folket. Med tanks, attackhelikoptrar och automatkarbiner raseras palestinska byar och städer. Sharons mördarband anfaller flyktingläger, beskjuter kyrkor, mejar ner hus med bulldozers, dödar civila palestinier, fängslar och förnedrar.
 

Vad som sker framför världens ögon är en massfördrivning av ett helt folk , ett försök  att med grövsta våld tvinga ett helt folk till underkastelse ? en modern upprepning av utrotningen av Nordamerikas indianer.

Israels premiärminister, den blodsbesudlade Sharon, säger själv att hans mål är att tvinga palestinierna till total underkastelse:
- Jag ska få dem att krypa framför mina fötter!    säger han.

Med våld skall det Palestinska folket berövas herraväldet över de sista resterna av sitt land. Med en järnridå av taggtråd och elstängsel skall de stängas ute från den jord de en gång levt på och brukat.

Allt detta sker inför våra ögon.
Vittnesmålen, bilderna, berättelserna är entydiga:

Sharon har inte en tanke på att lämna tillbaka de med våld ockuperade områdena.
Han trotsar öppet FN-resolutioner och bryter fräckt mot internationell rätt.
Detta gör han för han vet, att han har USA´s tysta stöd och medgivande.

I denna konflikt finns inte två likvärdiga parter

Det är en konflikt mellan en överlägsen ockupationsmakt och ett ockuperat folk.
En part som kräver total underkastelse och en som kämpar för sin frihet.

Palestinierna kan inte anfalla de israeliska ledarna med Apachehelikoptrar, inte avfyra USA-tillverkade raketer och missiler rakt in i deras arbetskontor, deras hem och sen massakrera dem. Inte heller har de USA-skänkta attackplan, vars missiler och robotar spränger hela kvarter i bitar och begraver civila levande under rasmassorna.
 

Palestinierna har inga stridsvagnar att skjuta de israeliska polis- och militärförläggningarna sönder och samman med. Palestinierna saknar bulldozers och grävmaskiner som de kan krossa och mangla sönder de judiska ockupanternas bosättningar med.

Palestinierna har inte några flygplan, några tanks, några kanoner. Därför kan de bara föra sin befrielsekamp med primitiva metoder
- Med stenar och brinnande bildäck eller genom desperata självmordsattacker utförda av unga män och kvinnor.

Naturligtvis är det fruktansvärt när civila israeler kommer till skada vid dessa attacker men de är framprovocerade av det israeliska övervåldet.

Det är Israel som ockupationsmakt som svarar för ett ofattbart våld varje dag, varje timme, varje minut, år ut och år in!

Det handlar inte bara om det öppna dödandet, det handlar också om den dagliga förföljelsen, de dagliga förolämpningarna och trakasserierna.
Den dagliga förödmjukelsen, den dagliga skändningen av ett folk och dess land.

Det handlar om ett öppet och brutalt försök att tvinga ett helt folk på knä

Historiens dom kommer att bli hård om vi låter detta ske utan att vi reagerar och protesterar

Ingen kan säga att man inget visste!

Endast en kraftig världsopinion kan få stopp på den israeliska framfarten

Vi måste tillsammans aktivt arbeta för att skapa en sådan opinion här i Sverige!

Ett sätt är att arbeta för en  bojkott av  israeliska varor:

Alla borde vägra att köpa varor besudlade med palestinskt blod
och kräva av butikerna  att de rensar ut israeliska varor från sina hyllor

En internationell bojkott tvingade apartheidregimen i Sydafrika på fall
En kraftfull bojkott av Israel är ett stöd till det Palestinska folket!

Vi måste ställa krav på regeringen att de agerar mot ockupationsmakten Israels
skändning av internationell lag och mänskliga rättigheter

- Vi måste kräva:
-
- att regeringen bryter allt kulturellt och idrottsligt utbyte med Israel

- att regeringen i EU tar initiativ till att säga upp frihandelsavtalet med Israel med omedelbar verkan.
 

- att regeringen i FN ställer sig bakom kravet på en internationell skyddsstyrka som placeras på palestinsk mark till försvar av det palestinska folket.
 

Det Palestinska folket behöver idag allt vårt stöd i tanke ord och handling!

Tillbaka till Palestinasolidaritet

Tillbaka till KPML(r)