Tal hållit av Stig Berlin på solidaritetsmöte för Palestina i Lysekil 1/6-02

Detta är Solidaritetsgruppen för Palestina i Lysekil som har torgmöte. Solidaritetsgruppen är en samling av Lysekilsbor som anser att det är viktigt att lyfta fram frågan om Israels ockupation av Palestina. Det är viktigt att vi i Sverige och vi i Lysekil visar vår solidaritet med det palestinska folket.
Trots att rubrikerna i massmedia inte är lika stora som för någon månad sedan så fortsätter ockupationen.
Dag efter dag minut för minut våldför sig Israel på palestinierna.
Vi får inte glömma att man ägnat sig åt total förstörelse av både myndigheter och infrastruktur.
Vi får inte glömma att man utför regelrätta avrättningar av politiska ledare. Prickskjuter mot barn. Beskjuter ambulanser.
Vi får inte glömma att man lade flyktinglägret Jenin i ruiner och att befolkningen inte ens fick hjälpa sårade och sjuka.

Detta brott mot de mänskliga rättigheterna fick inte ens undersökas av FN.
Man måste fråga sig hur Israel, den anklagade, kan tillåtas bestämma om kommissionen som FN:s Säkerhetsråd skulle utse.
Hur kunde mördare få ha åsikter om vem som skulle undersöka brottet ?

Hur kan världens ledande politiker låta detta ske utan att någon ingriper ?
Det som krävs nu är att FN ingriper till skydd för det terroriserade Palestinska folket.
I längden kan inget folk tåla sig med en sådan behandling som palestinierna utsätts för.
Ingen kan väl tro att man får slut på våldet genom att ytterligare förtrycka och förnedra ett helt folk. De senaste övergreppen mot palestinier har skapat många desperata ungdomar som nu anmäler sig som självmordsbombare. Det är naturligtvis fruktansvärt när civila israeler kommer till skada men det är helt och hållet den Israeliska ockupationsmakten som bär ansvaret.

Enda sättet att få fred. Det är att Palestina får sin frihet.
Men då måste Israel villkorslöst lämna all ockuperad mark.
Något man hittills vägrat.
Därför måste omvärlden utsätta Israel för ett hårdare tryck.
Vi måste fortsätta att med kraft driva på för en total bojkott av Israel.
Inte i första hand av ekonomiska skäl, utan av politiska.
Minskade exportinkomster kan Israel kompensera genom ännu större bidrag från uppdragsgivaren USA. Bush anser ju att Sharon är en fredens man. Men inga dollar i världen kan köpa Sharon fri från den internationella opinionens avsky och isolering.
Det är detta en bojkott handlar om.
Israel måste uteslutas ur den internationella gemenskapen tills dess att de accepterar och fullt ut respekterar det palestinska folkets rättigheter.
Att en bojkott skulle haft en stor betydelse är helt klart.
När Anna Lind och Göran Persson påstår motsatsen är det bara struntprat.
För faktum är att det svenska folket tagit saken i egna händer. Apelsiner och annan frukt från Israel går inte att sälja längre och nu tvingas de stora matvarukedjorna rensa ut produkterna.
De senaste tre månaderna har den prestigefyllda exporten av citrusfrukter till EU-länderna halverats. Till Norge har den helt upphört.

Detta har lett till att Israels handelsattaché i Stockholm kräver att israeliska UD kallar Sveriges, Norges och Danmarks Israelambassadörer för allvarliga samtal.

Den Israels handelsmyndigheter ser så allvarligt på läget att man överväger en bojkott av Norsk torsk. Så nog är det känsligt för Israel alltid.
Så fortsätt på den vägen. Låt Jaffa-apelsinerna ruttna i fruktdisken.
Mer information om varor du bör bojkotta får du i det flygblad vi delar ut här idag.

Varje antydan om kritik mot Israel bemöts med anklagelser om antisemitism. När schlagerfestivalen avgjordes förra veckan påtalades konflikten i Israel i kritiska ordalag vilket lett till en anmälan mot SVT för hets mot folkgrupp.            Är det inte horribelt.
Skulle några ljumt kritiska ord mot Israel vara hets mot folkgrupp.
Det är ju Israels politik som är hets mot folkgrupp. I dess mest fasansfulla betydelse. Att kollektivt och godtyckligt bestraffa alla Palestinier vad är det om inte hets mot folkgrupp.
Men det är typiskt för de få Israelvänner som ännu hörs i debatten att vända på argumenten. Det är ett vanligt knep. När Israelvänner påstår att vi som protesterar är antisemiter då liknar det mest  tjuven som ropade ta fast tjuven. Eller anfall är bästa försvar.
Men Israel och judar är inte samma sak.
Den israeliska regeringens intressen är inte automatiskt i det judiska folket intresse. Tvärtom.

Vi är upprörda och betryckta  inför vad som sker i judarnas namn i Palestina.
Detta säger 1700 judar från olika länder i ett upprop för ett tag sedan
De vill poängtera att det judiska etablissemanget inte har monopol på vad som ger säkerhet för det judiska folket och för judar i Israel. Genom att skapa en internationell sammanslutning av judiska motståndsgrupper, hoppas de att det ska bli lättare för judar som är motståndare mot ockupationen att träda fram.
Detta visar väl med all tydlighet att kritiken mot Israel är riktad just mot den ockupationspolitik som Israel bedriver och inte mot judar i allmänhet.

Därför vill vi uppmana alla er som finns här idag att protestera mot Israels ockupation av Palestina.
Den internationella solidariteten är en viktig del av framtidshoppet för palestinierna.
Därför är det vår uppgift att ge vårt stöd och vår solidaritet.
Detta kan göras på flera sätt.
Ni kan göra det genom att skriva på en namnlista som skall skickas till den svenska regeringen med  kraven.
Att regeringen bryter allt kulturellt och idrottsligt utbyte med Israel.
Att regeringen i EU tar initiativ till att säga upp frihandelsavtalet med Israel med omedelbar verkan.
Att regeringen bryter alla förbindelser till dess att Israel villkorslöst drar sig tillbaka från ockuperat territorium i enlighet med FN:s resolution 242 och till dess att Israel accepterar FN:s resolution 194 om palestiniernas rätt att återvända!
Att regeringen i FN ställer sig bakom kravet på en internationell skyddsstyrka som placeras på palestinsk mark till försvar av det palestinska folket.

Ni kan också köpa föradresserade vykort som skall skickas till Israels ambassad med  kravet:
Stoppa omedelbart ockupationen av Palestina !
Palestinierna har rätt till sitt hemland.

Ni kan också köpa en solidaritetsskiva dit behållningen går till palestinska ungdomar i flyktinglägret Shatila i Libanon.

Ni kan köpa märken och ni kan skänka pengar.
Allt överskott förutom från skivan går till Al Awdasjukhuset i Gaza.

Fortsätt sedan att visa din solidaritet
Fortsätt att bojkotta Israel.
För ett fritt och demokratiskt Palestina
 

Tillbaka till Palestinasolidaritet