När kommunfullmäktige skulle besvara ett medborgarförslag om ett ungdomens hus i Lysekil så reserverade vi oss mot det oförkämda svar som presenterades.

Läs också "mögel eller mygel" om försäljningen av Färgarskolan.

Färgarskolan såldes mot bättre vetande

Kommunistiska Partiet tycker att det här är en väldigt viktig fråga som inte får slarvas bort med att bara anse den besvarad.

Tjänsteskrivelsen är bra. Den visar att det finns anställda som tar frågan på allvar.
Men svaret i sin helhet är inte bra.

De flesta här är väl överens om att ett ungdomens hus är ett bra förslag. Svårigheten är att hitta lämpliga lokaler för detta ändamål.

Därför tycker vi att KS svar är oerhört nonchalant mot ungdomarna.
Hur kan man tro att ungdomar skall engagera sig i samhället om man får svaret att:

”Färgarskolan är inte något reellt alternativ eftersom fastigheten är såld och inte längre i kommunens ägo”.

Visst är skolan såld.
Den såldes mot bättre vetande en stund efter att detta medborgarförslag behandlats. På samma fullmäktigemöte.

Det ”reella alternativet” Färgarskolan såldes mitt fram för ögonen på ungdomarna,
Det var ett politiskt beslut, en politisk handling tvärtemot ungdomarnas önskan och behov.
Tvärtemot Kommunistiska Partiets förslag på nämnda möte.
Tvärtemot tjänsteskrivelsens intentioner.

Vi tycker att Kommunfullmäktige istället för att hänvisa till tjänsteskrivelsen och mena att förslaget därmed ”anses besvarat”, ber om ursäkt för att man slösade bort ännu en möjlighet att ”skapa en meningsfull fritid för unga i Lysekils kommun”
Vi har inget konkret yrkande.
Men en ursäkt kan ni väl kosta på er.

Vi ställer oss inte bakom detta nonchalanta svar utan reserverar oss mot det.

(Någon ursäkt fick naturligtvis inte förslagsställarna)


Tillbaka till startsidan