Det är inte ofta vi får något svar när vi vill debattera sakfrågor och ideologi med sossar.  Nedanstående insändare i LP är lika avslöjande som att inte svara. Man vill på inga villkor ta en debatt !   Läs debattinbjudan här

KPML(r), nej tack!      Ett "svar" av (s) och (v)

Vi förstår o KPML(r) vill använda (s) och (v) som dragplåster för att nå ut i valrörelsen. Vi gör dock den bedömningen att tid och kraft i valrörelsearbetet kan användas bättre.

KPML(r) finns kvar som marginaliserade lokalorganisationer i några få kommuner i Sverige. I några har man till och med mandat i fullmäktige. Genom vänsterpopulism försöker man utmåla sig som det sanna vänsteralternativet. Radikalast, revolutionärt och företräder arbetarklassens intresse mer och bättre än andra partier. Detta har varit tillståndet allt sedan bildandet på 60-talet. Så också den förvrängda synen på vem som är huvudmotståndaren inom politiken.

Just nu skjuter man in sig på regeringssamarbetet mellan (s), (v) och (mp) under den gångna mandatperioden. Själva kan vi sammanfatta samarbetet som konstruktivt. Den öppna arbetslösheten har pressats under 4 %. Det absolut viktigaste när det gäller de arbetande människornas ställning i samhället. Detta har också gjort det möjligt att sanera statens finanser och öka stödet till kommunerna. Dessutom har ett antal reformer kunna genomföras. Till dessa hör maxtaxan inom förskolan och maxtaxan och nationella förbehållsbelopp inom äldre- och handikappomsorgen. Ett första steg har tagits mot "gratis barnomsorg för alla barn" och de tidigare stora skillnader i avgifter och vad dessa täcker inom äldre- och handikappomsorgen är borta. Det senare är en viktig reform med kvinnoprofil. Inom äldreomsorgen är det särskilt bland de äldsta kvinnorna som många får en bättre ekonomi.

Att debattera med någon som kallar sig vänster och revolutionär och inte förstår betydelsen av en generell välfärdspolitik är föga fruktbart.

För oss är strategin följande: Vi måste se till att vi slipper en borgerlig majoritet både inom kommunen och i riksdagen. Detta skulle medföra gigantiska skattesänkningar för välbeställda som går ut över omsorg och skola. Sverige skulle åter komma in i en djup ekonomisk kris.

Vi tackar därför nej till en särskild valdebatt med  KPML(r).

  Lysekils Socialdemokratiska Arbetarkommun/ Stig Nilson
  Vänsterpartiet i Lysekil/  Tommy Karlsson.

Läs mer om valdebatten HÄR
 

Tillbaka till KPML(r)