KPML(r) utmanar (s) och (v) på debatt.

Vem står för en riktig vänsterpolitik i Lysekil.

Valet närmar sig och många vill ha svar på hur de politiska partierna tänker sig framtiden. Detta gäller speciellt de som trängs av dålig ekonomi och otrygghet vad gäller arbetet och hälsa

Det är en grov underskattning att tro att merparten av dessa "väljare" främst är intresserade av att få veta vad som skiljer Moderater och Socialdemokraterna åt i politiken. (även om det är en knivig fråga).

Ändå är det denna debatt. Den mellan borgarpartier och socialdemokrater som fyller insändarsidorna.

Känslan av att (s) bara vill "duellera" med den öppna ideologiska högern smyger sig på oss då vi kan konstatera att (s) konsekvent vägrar att bemöta KPML(r):s många debattinlägg i angelägna frågor.

Vi misstänker att (s) väljer att debattera med fram för allt Moderaterna för att detta är en möjlighet att i alla fall framstå som ett bättre alternativ än öppna högern. Eller rent av som ett arbetaralternativ.

Vi tycker detta är fegt och vilseledande då Sverige idag präglas av ökade klasskillnader. Av ökad utförsäljning av offentliga tillgångar. Av skattebefrielser för överklass och medelklass. Av urvattnad social trygghet och krympt offentlig sektor.
Kort sagt. Gamla högerkrav har under ett antal socialdemokratiska regeringar med skiftande stödparti (nu senast V och mp) förvandlats från unkna ideologiska drömmar i överklassen till bister politisk verklighet för arbetarklassen.

Vi vill berika den politiska debatten genom att bjuda in Socialdemokratiska partiet och Vänsterpartiet till en lokal debatt i viktiga frågor som rör kommunen och Lysekilsbornas framtid.
Är det arbetarpolitik att skattebefria aktiemiljardärer samtidigt som man i budgetbalansens namn skär ned på social service och vård i kommunerna?
Är det rättvis fördelningspolitik att införa maxtaxa inom barnomsorg och äldrevård som främst gynnar den som redan har det ekonomiskt bra?
Är det arbetarpolitik att sälja ut och t.o.m. subventionera strategisk kommunal mark?
Är det framtidspolitik i arbetarklassens intresse att minska på resurserna till social ungdomsverksamhet?
Förslagsvis kan dessa aktuella frågeställningar bilda ram för en debatt mellan KPML(r), (s) och (v) i Lysekil.  En debatt som kan ge väljarna svar på om det finns en verklig och realistisk arbetarpolitik å 2002 att lägga sin röst på.

Vi kan diskutera de konkreta debattfrågorna och vi är öppna för andra eller ytterligare förslag än dem vi presenterat här.

Vi överlåter också åt Er i (s) och (v) att bestämma datum för debatten.

Tack på förhand med hopp om snart och konstruktivt svar.

På uppdrag av KPML(r) Lysekil.

Ordföranden Stig Berlin.

Skickad 19/8-02

Läs också svaret HÄR

Tillbaka till KPML(r)