Yrkande

§ 254    BILDANDET AV KONCERN MED MODERBOLAG…etc

Avslag på KS samtliga 10 att satser.

Eget Yrkande:

Att kommunfullmäktige för en långsiktig hållbar utveckling i Lysekil beslutar att driva verksamheten vidare i förvaltningsform.

Att kommunen använder både personalens kompetens, kreativitet och de ekonomiska medlen mer optimalt.

Att kommunen istället för ”more of the same” (citat från tjänsteskrivelsen) tar till sig personalens goda idéer om hur man kan arbeta på ett sätt som både gagnar brukaren, är bra för personalen och tillfredställer politiska krav på en verksamhet med god kvalitet och utan privata vinstintressen.

Kommunistiska Partiet

Yngve Berlin och Britt-Marie Kjellgren.

Läs också reservationen


Tillbaka till startsidan