VARFÖR ÄR VI ARBETARE RÄTTSLÖSA?
Reportage i Proletären nr 48/02 om G&M i Lysekil som ställer för arbetarklassen viktiga principiella frågor. Nedan ett brev från sparkade arbetare till Metall och LO.
Läs också intervjuer med tre sparkade arbetare. Preben Hansen , Harry Fjellstedt och  Stig Berlin 
Läs också en liten hitorik  och ett svar på arbetarnas brev från ombudsmannen  (Bert-Åke Qvillberg)

Du kan också läsa en krönika från Proletären nr 47/02 av Stig Berlin

G&M tänker lägga ned fabriken i Lysekil!
Läs vad Proletären nr 41/02 skrev om nedläggningshotet . Läs här

Tidigare reportage från G&M i Proletären 17/01 Läs här

Uppföljning på vad som hände sedan i Proletären nr 11/03. Läs mer här

20 sparkade arbetare på G&M i Lysekil ryter till
VARFÖR ÄR VI ARBETARE RÄTTSLÖSA?

Nedanstående är en viktig upplysning till alla som hotas av uppsägning.
Samt frågor till Metall och LO varför vi arbetare är rättslösa.
Vi undertecknade blev nyligen uppsagda från vår arbetsplats G&M i Lysekil.

Enligt vår VD ville man bara ha multikompetent personal kvar.
I detta läge började förhandlingar enligt LAS. Som vi trodde gällde turordningsreglerna "först in sist ut" samt att man skall ha rimlig tid att lära sig nya arbetsuppgifter.
Detta var också vad Metallombudsmannen sade hade skett. Vi var 32 metallarbetare som blev uppsagda. Många av oss har arbetat mellan 20-30 år, några t.o.m. längre.
När uppsägningsförhandlingarna var avslutade visade det sig att Metall skrivit under på att göra 10 avsteg från turordningslistan. Ingen har frågat oss som blev förbigångna hur vi ser på att vi rensats bort.
Ingen förklaring har getts varför vi av företaget anses som icke kompetenta. Det är ett slag i ansiktet på oss som vi inte vill acceptera.
Vår första tanke var att vi måste överklaga. Men det visade sig att även denna möjlighet förvägrats oss.
Efter att blivit orättvist behandlade när uppsägningslistan sattes ihop så har vi enligt de fackliga lagarna inte ens rätt att få vår sak rättvist prövad. Något som t.o.m. mördare har rätt till. Inte heller har vi fått ta del av med vilka argument man ratat just oss.
Vi trodde i vår enfald att det fanns något sätt att få rätsida på denna orättvisa behandling.
Vi fick genom Metall reda på att reglerna alltid varit så här. Ombudsmannen i Stockholm såg inget konstigt i det. Det kanske inte är så konstigt för honom. Men för oss som drabbas är det väldigt märkligt. Det var ju ett huvudargument när vi gick med i facket för många år sedan. Att vi inte skall stå ensamma. Tillsammans är vi starka och vi skall ha en öppenhet mot våra medlemmar säger Metall. Dessa ord känns idag som ett hån.
Ett återkommande argument är hos oss och på andra arbetsplatser att företaget läggs ned om inte arbetsgivaren får sin vilja igenom. Vad har man då lagen till?  Om vissa har rätt att utöva utpressning och att vi arbetare alltid görs rättslösa.
Det minsta man kan begära är väl att det blir en rättvis prövning och att alla argument läggs fram till oss som blir drabbade.
Vi vet att vi inte kommer att få tillbaks våra jobb.
Men vi vill ha upprättelse. Vi vill lämna arbetsplatsen med huvudet högt och inte som utsynat skrot.
Detta är en viktig principiell fråga för alla arbetare som utsätts för samma godtycke som vi gjort.
Vi som fått gå enligt turordningen känner oss också utpekade eftersom det plockats vilt i hela listan.
Vår fråga är därför till Metall och LO:
Varför följs inte turordningsreglerna.
Varför får de utpekade ingen förklaring till hur detta beslut togs.
Varför har vi arbetare inte ens rätt att få vår sak rättvist prövad.
Undertecknad av 20 metallare på G&M i Lysekil

Tillbaka till KPML(r)