Nedan ett svar på en insändare i LP dagen före fullmäktigemötet då frågan om LO skulle beslutas.
Nu uteblev debatten och här följer Stig Berlins svar på moderaternas fräcka påståenden.
Läs också inlägget från fullmäktige. "Vi är bestämt emot att LOV införs i Lysekil"
Eftersom något svar eller vilja till debatt inte synts till skrevs en uppföljande insändare 24/3-10 "Vad menar moderaten Karlsson?"

Vad menar moderaterna!
Ger inte kommunens hemtjänstpersonal närhet, kontakt och vänlighet?

I onsdags hade Mats Karlsson (m) en insändare med titeln ”Valfrihet i kommunerna.”
Han påstår i sin skrivning att de privata företagen inte konkurrerar med priset utan med ”NÄRHET, KONTAKT OCH VÄNLIGHET. DET ÄR VIKTIGT ATT GAMLA OCH SJUKA FÅR VÅRD AV MÄNNISKOR MAN TRIVS MED.”
Vad menar moderaten Karlsson?
Ger inte kommunens hemtjänstpersonal närhet, kontakt och vänlighet? Trivs inte vårdtagarna med den personal som finns i den kommunala hemtjänsten?
Det är ju synnerligen allvarliga anklagelser som om de är sanna måste åtgärdas omedelbart.
Nu tror jag inte att Mats Karlsson menar så illa som det skrivs.
Men det är typiskt för debatten om privatiseringens välsignelse i vår nyliberala tid.
För Karlsson är inte ensam om att ifrågasätta den egna personalen och sig själv som arbetsgivare.

Hela den så kallade utredningen om LOV är ju full av ifrågasättande av den kommunala organisationen.
Man kan verkligen fråga sig varför politiker som Mats och Roland Karlsson är så angelägna att göra sig av med det egna ansvaret för vård och omsorg?
Jag förstår varför borgarkartellen fegade ur och begärde återremiss när dom riskerade att förlora omröstningen om LOV.
Men varför väljer man att inte ta någon debatt på fullmäktigemötet i torsdags då frågan var uppe.
När denna debatt uteblev får vi väl fortsätta diskutera frågan i insändarspalterna.
För er som vill ha en mångfald av utförare kan jag trösta att det har vi redan.
Initiativrika medarbetare som sliter hårt under budgetanpassningens snara. Men nu vill borgarkartellen att ”initiativrika medarbetare byter arbetsgivare”
Vi i Kommunistiska Partiet håller däremot fast vid arbetarrörelsens solidaritetstanke och därför avvisar vi alla förslag att bryta ned den offentliga vården och servicen.

Resurserna till vården kommer bäst till sin rätt om den organiseras långsiktigt och efter de behov som medborgarna har.

Stig Berlin ordförande Kommunistiska Partiet och undersköterska i den kommunala hemtjänsten.

Tillbaka till startsidan