Levande och engagerat om Palestina.

Måndag15/3-04 arrangerade Solidaritetsgruppen för Palestina i Lysekil ett möte om läget i Palestina. Det var ett trettiotal palestinavänner som samlats för att lyssna på Joanna Larsson från Lysekil, som precis kommit hem från Palestina där hon varit ISM-aktivist.
Hon berättade på ett levande och engagerat sätt om sina upplevelser i Palestina.
Man fick genom detta ögonvittne en bra bild av det absurda i byggandet av Israels apartheidmur. Hon berättade hur muren delar byar och hur israeliska bulldozer förstör palestiniernas mark och deras viktigaste inkomstkälla olivlundarna. Hur fredliga demonstrationer möts av tårgas, och gummikulor.
Joanna berättade också om hur vardagen kunde se ut för det palestinska folket, med ständiga trakasserier. Hur man måste passera mängder av vägspärrar (checkpoints) vart man än skall. Man kan varken ta sig till arbete, skola eller sjukhus utan att förnedras i dessa kontroller berättade Joanna.

På frågan om vad vi kan göra för palestinierna svarade Joanna. Att sprida kunskap om deras situation och intensifiera solidaritetsarbetet. Redan på lördag så är ju gruppen på gång med solidaritetsmöte på Kungstorget med lokala talare. Mötet beslutade också att arbeta för att Lysekil skall skaffa en vänort i Palestina. Ett förslag kunde vara byn Budrus där Joanna var och där hon fått flera kontakter. Denna fråga skall konkretiseras mer och vi får nog anledning att återkomma till detta. (se om vänort)
Mötet beslutade också att Solidaritetsgruppen skall arbeta aktivare med att skapa debatt och dra in fler i verksamheten. Men först är det möte den 20 mars mot ockupationerna av Irak och Palestina.
 

Faktaruta om ISM som Joanna reste med till Palestina.
ISM (International Solidarity Movement) grundades av palestinier i syfte att utländska aktivister skulle komma till Palestina för att delta i demonstrationer mot ockupationsmakten. Genom deras närvaro fungerar de även som skydd för det palestinska folket i alla vardagliga situationer. De använder enbart ickevåld i all verksamhet. En annan viktig uppgift för ISM är att rapportera om det de ser. Ofta utgör ISM-aktivister den enda utländska närvaron.
Länk till ISM

Läs Joannas sida från sin resa. HÄR

Tillbaka till solidaritetsgruppen