Efter en budgetdebatt där Kommunistiska Partiet utgjorde enda oppositionen mot nedskärningspolitiken så får man dagen efter läsa nedanstående rubrik i lokaltidningen. "Allt pekade på maktskifte."  Bohusläningen hade en liknande vinkling. Upprörda sossar anklagade oss för att ha räddat alliansen.
Den som lyssnat på debatten kunde inte höra något hot om avgång eller en vilja till maktskifte från (s).


Kommunistiska Partiets reservation mot BUDGET 2013  
                          
Ända sedan junimötet då fullmäktigemajoriteten godkände en handlingsplan för budgetnedskärningar i (storleksordning 30 milj.) har Kommunistiska Partiets mål varit att få övriga kommunpolitiker att öppna ögonen inför för hotet mot den kommunala servicen.

På junimötet var det bara KP:s och V:s representant som yrkade avslag! 33 för handlingsplanen och 4 emot!

Vi skrev i vår reservation 27 juni 2012: ”Handlingsplanen som skall ”spara” 20 – 30 miljoner är rena hånet mot vanliga löntagare och arbetslösa, när samma politiker och tjänstemän plöjt ner minst 40 – 50 miljoner i strandpromenader och en tjusiga stensatt entré till den ”nya” stadsdelen i Norra Hamnen, som inte ett dugg bidragit till ökade skatte intäkter.”

Aliansens slutliga budgetförslag i december bygger helt på juni-beslutet om handlingsplanen som skall ”spara” 30 milj. och vägran att förstärka ekonomin med en skattehöjning. 

Vi är delvis förvånade över att vi stod helt ensamma på budgetmötet 20 dec om att avvisa handlingsplanen och förslaget om en förstärkning av budgeten genom en skattehöjning.   Vi hade en förhoppning om att få stöd från (s) V och ev. mp (V hade tidigare gått emot handlingsplanen) i detta förslag för att undvika nedskärningar inom skola vård omsorg och kultur. Men det blev som vi befarat!

Fullmäktiges största parti (s) bedyrar istället i budgetdebatten 20 dec att ”Vi vill absolut inte fälla alliansens budgetförslag” ”Vi måste ha pratat bredvid varandra. Vi ställer upp helt på budgeten”. J.O. J (s).

(s) och V:s bifall till alliansens budgetförslag, att satserna 3.) och 4.) ”ansvara för att handlingsplanens åtgärder fullföljs” och att ”delta i projekt och åtgärder för att verkställa handlingsplanen”, är enligt vår uppfattning ödesdigert. Med dessa bifall till handlingsplanen har man helt bundit upp sig i alliansen planer för att forcera nedskärning och utförsäljning av kommunal verksamhet och egendom.  I den handlingsplan fullmäktige biföll kan man läsa, ”Projektansvariga skall utses, resurser och tidsplan fasställas”.  (s) och V (och majoriteten) har i och med detta till och med godkänt de som skall hålla i yxan.

Fritidsektorn positiva roll, bemanning inom vården, innehållet i nya skollokaler, biblioteksverksamhet och kort sagt den kommunala servicens innehåll och kvalitet hotas genom majoritetsbeslutet om budget 2013.

Vi reserverar oss mot budgetbeslutet och avslutar med samma skrivning som vi avslutade vår reservation mot handlingsplanen i juni:

Tystnaden och lojaliteten mot regeringspolitiken som skapar barnfattigdom och ökar klassklyftor är en medveten politik.    Även oviljan att testa den lokala solidariteten med en kommunalskattehöjning och avstå det ekonomiska överskottsmålet är också det tecken på att nedskärning och social nedrustning är den politiska huvudlinjen för såväl den nationella som den lokala alliansregeringen.

 Kommunistiska Partiet          22/12 2012            Yngve Berlin


Läs också krönikan  "Läggmatch och sämre ekonomi bådar inte gott för nästa säsong"

Eftersom budgeten blev återremitterad från novembermötet bör ni också läsa. yrkanden inför budgeten


Tillbaka till startsidan