POLITISKT FATTIGDOMSBEVIS ATT SÄLJA BOVIKS SKOLA
Reservation "Försäljning av fastigheten Boviks skola".
Försäljningen av fastigheten ”Boviks skola” är ett politiskt fattigdomsbevis i en kommun som har skriande behov av sociala mötesplatser för inte minst föreningslös ungdom.  Vår bestämda uppfattning är att fastigheten med en kommunal social eller kulturell verksamhet skulle gynnat ”Åretrunt” -kommunen mer än en påspädning av exklusiva bostadsrätter som nu kommer att bli fallet och som går på tvärs mot ambitionerna i kommunens boendestrategi!
Försäljningssumman 5 miljoner täcker inte ens stensättningen av entrén till Norra Hamnstranden som allt mer tenderar att bli ”delårsbebodd”.
Boviksfastigheten hade varit ett bättre alternativ för ett ungdomens hus än den övergivna bowlinghallen och visat en offensiv vilja att komma till skott i en viktig ungdomsfråga. Nu dras frågan i långbänk eller ”ligger på is” i väntan på att en gång i framtiden hamna under is i en fuktig lokal, för att denna lokal ”blivit över”.
Kommunistiska Partiet står fast vid de positiva alternativ till exklusiva bostadsrätter som vi föreslagit alltsedan vi misstänkte att fastigheten skulle användas som delbetalning i Norra Hamnstranden äventyret.
1) MOTION den 23 februari 2010, där vi skrev ”Vi anser att kommunen måste tänka mer långsiktigt och värna om ”strategiska värden” och fastighet ”Boviks skola” är definitivt en sådan.”
2) INTERPELLATION den 20 september 2012 där vi framhöll att ” Vi sörjer inte fastigheten ”slätten skola”, den skulle ändå inte kunna inrymma ungdomspolitiska programmets ambition att härbärgera ett ungdomens eller familjens hus. Men fastigheten Boviks skola finns fortfarande kvar att rädda till sådan verksamhet.
Fastigheten Bovik är ett kommunalt kapital som måste utnyttjas för kommunal verksamhet, en försäljning av fastigheten ger ett något bättre kvartalsbokslut, men gör kommunen långsiktigt fattigare.”
 RESERVATION den 3 oktober 2012 (Planbesked Gamlestan 1:85 m.fl. -Boviks skola) ”Vi accepterar inte att även Bovik skola används som avbetalningsmedel för det ekonomiska äventyret i Norra Hamnen.”
Vi reserverar oss mot fullmäktigemajoritetens beslut att sälja nämnda fastighet.ä

För Kommunistiska Partiets fullmäktigegrupp  Yngve Berlin   Lysekil den 1 februari 2013

tillbaka till startsidan