Från Kommunistiska Partiet Lysekils verksamhet 2008

Cynisk bostadspolitik i Lysekil !
Skattepengar förskingras när kommunstyrelsen ”skänker” bort
fastigheter på Fridhem. Samtidigt som det planeras för lyxbyggen på "Skandiaverkstomten" . Det är ingen slump att det blivit så att dyrt exklusivt byggande bejakas i KS medan billiga bostäder till behövande utan feta bankböcker förskingras.
Det är en medveten politik. Läs Yngve Berlins inlägg i denna viktiga fråga. Cynisk bostadspolitik i Lysekil! och Lysekils kommun gynnar de rikas bostadsmarknad!

Politikerslarv och bolagisering chockhöjer hyrorna i Lysekil !
På fullmäktigemötet den 13/11 hade vår fartblinda kommunledning tänkt klubba beslutet att bolagisera kommunens fastighetsförvaltningen.
Innebärande att en fjärdedel av fastighetsbeståndet säljs eller rivs och att hyresnivån i kommunens kvarvarande fastigheter höjs med 5,5 % per år under följande fem år. (ca 60-70 miljoner) ”för att komma till rätta med det eftersatta underhållet !!!!”
Läs mer här


På ett torgmöte lörd 25/10 på Kungstorget i Lysekil gick Stig Berlin från Kommunistiska Partiet till hårt angrepp på både plundrarna och den Regering som göder dem.
Visst är det märkligt att samma Regering som jagar arbetslösa och sjukskrivna med argumentet att vi måste komma bort från bidragsberoendet är beredda att kasta mångmiljardbelopp i gapet på finanskapitalisterna och låta dessa svindlare gå skadeslösa.
Han betonade också att krisen kommer att slå hårt mot anställda i offentlig sektor och mot vård och omsorgsberoende människor.
-Redan nu görs huvudlösa besparingar inom socialförvaltningen i Lysekil som drabbar gamla och sjuka och värre kommer det ett bli om dessa politiker tillåts fortsätta. LÄS HELA TALET

Slå vakt om Lysekils Hamn!
På fullmäktigemötet den 9/10 -08 beslutades att bolagisera Lysekils hamn.
Som enda parti röstade (k) emot detta eftersom vi ser stora faror för hamnens verksamhet och för att vi är bestämt motståndare till att bolagisera kommunens verksamhet. Läs reservationen

Kommunledningen i Lysekil har blivit fartblind!
Åtskilliga miljoner av skattemedel har satsats på konsulter och utredningar med uppgift att bekräfta den officiella lögnen att all verksamhet blir bättre om det drivs av privat vinstintresse istället för med offentligt anställda människor.
Det flesta är förlorare i detta nyliberala hasardspel med människor och skattemedel.
Läs mer om vår åsikt.

Kökspersonalen i Lysekil tog strid mot socialnämndens vansinniga beslut.
I Proletären nr 39/08 finns en artikel om kökspersonalen som tog strid. Den är skriven av Stig Berlin som arbetat som köksbiträde på kostavdelningen i Lysekil. LÄS HÄR

Odemokratiska val till nämnderna.
Många Lysekilsbor står idag frågande inför de politiska beslut som tas i kommunen och inte minst hur dessa beslut växt fram.
Man är säkert inte alltid medveten om att det är en mycket trång krets av politiker och tjänstemän, med otaliga inhyrda konsulter som är de verkliga beslutsfattarna.
De flesta Lysekilsbor tror nog, eller hade i varje fall hoppats på att besluten föregåtts av en bred och seriös debatt i nämnder och styrelser där för och nackdelar vägts mot varandra.
På fullmäktigemötet 18/9-08 förättades 31 val till nämnder och styrelser. Många av dessa sitter inte i fullmäktige eller står ens på någon vallista. Detta föranledde Kommunistiska Partiet att reservera oss mot dessa odemokratiska val. Läs vår reservation.

Kommunistiska Partiet vill ha rättvisare partistöd utan att öka kommunens kostnader.
Bakgrund till den diskussion arvodesberedningen nu håller på att avsluta är att Lysekilspartiets Ronald Rombrant inför valet 2006 prompt ville införa arvode för dem som deltog i kommunfullmäktiges möten.
I tider av nedskärningar och ökad arbetsbelastning på kommunens anställda inom en rad områden är det enligt vår uppfattning omoraliskt att höja beslutsfattarnas löner och arvoden.
Det är ur demokratiskt synvinkel viktigt att privatekonomin för de folkvalda inte begränsar deras möjlighet att leva upp till det politiska förtroende väljarna givit dem. Läs vårt yttrande

Visst luktar det om Norra Hamnen!
När det kom förslag på generellt ”fiskeförbud” från kommunens bryggor och kajer. Skrev Yngve Berlin följande betraktelse. Läs den här.

Krönika i Proletären nr 25/-08 under rubriken "Från oss som bygger landet" av Stig Berlin.
FRAMSIDA ELLER BAKSIDA ?


Reservation mot beslutet om "gymnasiebyggnaden" och ”Lokalutredningen”
Under vår långa tid i kommunfullmäktige har vi aldrig upplevt en så låg nivå på debatt och argumentering (och det säger inte lite) som när gymnasieskolans framtida lokalbehov behandlades.
Patetiska Jag-fixerade inlägg blandades med beskrivningar av nuvarande skollokaler som varande rena råttbon.
Falsk matematik med skräcksiffror för underhåll och upprustning av kommunens nuvarande lokaler kontrasterades av glädjekalkyler för hyresprojekten.
Nedskärningar och ickepedagogiska omflyttningar kommer att följa i spåren och vi reserverar oss till förmån för vårt egna konkreta yrkande i frågan.


Klipp från Lysekilsposten 27/6-08

I debatten om budgetramarna på fullmäktigemötet 26/6 -08 så sa Kommunistiska Partiets representant Yngve Berlin att det vore mer moraliskt att råna en Bank än att spara på gamla och sjuka. Beslutet blev att just spara på dessa utsatta grupper.
Vi ville få kommunfullmäktige, ”att som ett minimum bejaka nämndernas budgetkrav och kräva av regering och riksdag att stärka kommunernas ekonomi istället för att sabotera den”.
Vi lyckades inte och vi reserverar oss mot det beslut och den budget som nu drabbar Lysekil.
Läs vår reservation mot budgetramarna.

Röd Front i Lysekil blev en blöt historia.
Vi var inte så många som vi brukar varken i demonstrationen eller på stan. Men vi var den enda demonstrationen i Lysekil denna Första Maj eftersom sossarna ställde in och vi höll ut, vi kunde också genomföra mötet på Kungstorget där vi bjöds på två inspirerande tal.
Först ut var årets huvudtalare Henrik Källén som tog upp högerpolitikens olika ansikten och visade på vilka alternativ vi kommunister ställer mot deras råa klasspolitik.
Nästa talare var Yngve Berlin som tog upp det politiska läget i kommunen. Han tog upp flera frågor där Kommunistiska Partiet agerat den senaste tiden.
Passa på att läsa talen ovan.
B-M Kjellgren Högerregeringen för en kvinnofientlig politik hävdade Britt-Marie Kjellgren när Kommunistiska Partiet i snålblåsten på Kungstorget i Lysekil firade internationella kvinnodagen.
Sedan maktskiftet för ett och ett halvt år sedan har högerregeringen genomfört en lång rad förändringar i Sveriges ekonomi som försämrar situationen för en majoritet av oss kvinnor, konstaterade Kjellgren som sitter i Lysekils kommunfullmäktige för Kommunistiska Partiet. Läs hennes tal.

Vi startar nu en kampanj som vill ge högern svar på tal

Vi vänder oss till dig
-som anser att alla har rätt till ett bra arbete med en lön som det går att leva på.
-som inte tror att ökade klassklyftor och sämre villkor för arbetslösa och sjuka ger fler jobb.

Kom med i Kommunistiska Partiets kampanj och hjälp till med att sprida:
Ett förslag till en arbetarlinje för BRA JOBB ÅT ALLA!

 Kommunistiska Partiet reserverade sig mot beslutet om gymnasiefrågan i Lysekil!
Med tanke på att inte bara borgaralliansen, utan även många (s) ledarmöten i fullmäktige bländas av Mangelus skisser och byggplaner i Gamlestan/Rinkenäs är risken överhängande att kommunen kommer att avsäga sig ägandet.

Hur ställer sig Kommunistiska Partiet till nya lokaler för gymnasiet i Lysekil?
Denna debattartikel ger svar på den frågan.
Lysekils skollokaler skall ägas av Lysekils kommun, punkt slut!
Inför beslutet januari -08 gjorde vi en komplettering till ovanstående skrivning.
"Falsk matematik i skolfrågan."

Turerna kring primärvården i Lysekil blir allt märkligare.
En vänsterpartist vill stänga den nattöppna jourcentralen, men vänder sig mot privatiseringar. Högerpartierna vill privatisera vårdcentraler, men går emot nedläggningar, och socialdemokraterna öppnar för ne
dläggningar men röstar mot privatiseringar. Vem i sjuk-vårdspolitiken kan man egentligen lita på? Om detta kan du läsa i Proletären nr 3-08

Tillbaka till startsidan