Från Kommunistiska Partiet Lysekils verksamhet 2011

Reservationer mot bildningsnämndens beslut den 3 januari 2012 avseende budget 2012
Vid tidigare möte yrkade K och MP tillsammans att nämndens ekonomiska ramar skulle återremitteras till KF eftersom konsekvensanalys helt saknades när rambeslutet togs. Vår uppfattning var då och är nu att bildningsnämnden inte kan ta ansvar för de konsekvenser som en raserad ungdoms- och fritidsverksamhet kommer att leda till.  Läs vår reservation även i Lysekilsposten

Profit på vanvård som affärsidé: Reservation mot fullmäktiges budget 2012
Lysekils framtid Ett parti som håller i det långa loppet!
För er som inte kunde vara med på mötet publicerar vi här Yngve Berlins tal.
Han presenterade kommunistiska partiet som ett parti som inser att det inte bara är önskvärt att avskaffa det kapitalistiska samhället och dess rovdrift mot människor och natur, utan också en absolut nödvändighet eftersom det är ett hot mot själva livet på vårt klot.
Men det är i praktiskt politiskt arbete vi vinner sympatier för ett humant samhälle och på så sätt gör det möjligt.
Det är i praktiskt politisk arbete vi även på kort sikt kan sätta stopp för förskingringen av medborgarnas tillgångar.
Och vad vi sysslar med här idag, är att vi försöker samla och stärka den medvetna delen av en antikapitalistisk rörelse.
Men opinion i frågor som rör välfärdsslakten är positivt och det spontana protesterna och vi med visioner om ett nytt och rättvist samhälle betingar varandra.
Ett målmedvetet parti som bygger på erfarenhet och ibland bitter erfarenhet och som står fast vid sina visioner är viktigt även för den spontana kampen och motståndet.

Vi som inte vill att kommunen säljs ut i parti och minut får istället stärka ett parti som håller i det långa loppet. Kom med i det arbetet du också.
Läs gärna hela talet

När budgeten på bildningsnämndens möte 1/11-11skulle antas reserverade sig Kommunistiska Partiet och Miljöpartiet mot dessa huvudlösa besparingar. Läs här

Social service till salu, i vems intresse?

För ett år sedan hade Kommunistiska Partiet  en avgörande roll när Lysekils kommunfullmäktige stoppade borgaralliansens försök att privatisera hemtjänsten. Nu lyckades alliansen med hjälp av två avhoppade sossar att få igenom LOV i en begränsad omfattning.
Läs Kommunistiska Partiets reservation till det beslutet.

Kommunistiska Partiet anser att kommunen skall upplåta strandnära och strategisk mark med tomträttsavtal och inte sälja som man gjorde billigt till Gullmarsstrands ägare.
Ytterst handlar fullmäktiges beslut om vem som skall ha ”mervärdet” (värdeökningen) på den kommunalägda marken när fastigheten byter ägare inom en överskådlig framtid.
Skall det tillfalla kommunmedborgarna eller privatiseras? 
Läs reservationen mot försäljningsbeslutet          
     

Budgetramarna är lättsinnigt och oansvarigt satta.

Huvuddragen i fullmäktigemajoritetens beslut till rambudget är att verksamheten skall skäras ned med över 21 miljon kronor och att ännu mer av kommunens fastighetskapital skall privatiseras. Budgeten är en baklängesräkning där ekonomiutskottet utan hänsyn till direkta och långsiktiga konsekvenser får siffrorna att ”stämma” när verksamhetens slutsumma skrivs in. Läs hela vår reservation mot budgetramarna

Fräck överklass och korkade politiker, vilken usel kombination för medborgare och skattebetalare. Debattartikel när gymnasiet säljs.
Kommunen skär ner och Mangelus snor åt sig!

Vi reserverade oss mot Bildningsnämndens beslut att flytta stora delar av förskola och lågstadiet till de lokaler som blir över när gymnasiet flyttar. Läs hela reservationen

Detta är ett av många debattinlägg där vi förklarar vår syn på en försäljning av Tennishallen i Sivik som SIK:s tennissektion är beredd att köpa för att rädda den till fortsatt idrottsverksamhet. Denna gång är det Yngve Berlin som svarar på ett osakligt inlägg från Torbjörn Stensson som försvarar att hallen säljs till spekulanter. Högstbjudande eller motbjudande, apropå tennishallen.

Röd Front Röd Front

Röd Front i Lysekil blev som vanligt en trevlig och bra manifestation. Fler i tåget än förra året och över 100 på torget som kunde lyssna på tal av Tove Janzon RKU:s förbundsordförande och Stig Berlin Kommunistiska Partiets ordförande i Lysekil. Röd Front var också den enda demonstrationen i Lysekil eftersom (s) nöjde sig med möte. Läs också om Röd Front i Lysekilsposten 2/5

Nationell och lokal allians driver kommunens ekonomi i botten. 
Kommunen och de ekonomiskt svagaste i samhället får betala regeringens politik, det ställer vi aldrig upp på, därför denna reservation.

De exklusiva villor som ska stå färdiga längs Lysekils nya strandpromenad nästa sommar är nu till salu för omkring åtta miljoner styck. – Skamligt, säger Kommunistiska partiets gruppledare i Lysekil, Yngve Berlin. Läs artikel i Bohusläningen

Med JAS över Libyen faller alliansfriheten
Insändare i Bohusläningen och Lysekilsposten
Läs mer om kommunisternas syn på kriget i Proletären

Kvinnodagen Läs om mötet 

NEJ-sägarna i Lysekilsallians motarbetar arbetsrätt och skärpta miljökrav!
På fullmäktigemötet den 24/3-11 röstade en knapp majoritet NEJ till att skärpa villkoren vad gäller arbetsrätt och miljö, när kommunens inköpsregler beslutades och vi reserverar oss därför mot fullmäktiges beslut.


Bara att komma på tanken att bygga ett flerbostadshus mitt emellan en skola och en livligt frekventerad idrotts och fritidsanläggning borde förvåna varje vän av bra och trygg skolmiljö.
Men detta är vad som sker i Lysekil just nu.
Läs vår reservation från kommunstyrelsen mot att ge  planbesked för ett sexvåningshus på f.d. vattentornets stenfot.

Vad anser kommunalrådet
om
det initiativ som tagit av ideella krafter, att utveckla bland annat tennisverksamheten, är han beredd att verka för att kommunfullmäktige omprövar försäljningsbeslutet? Se motionen nedan.

Kommunistiska Partiet vill ha kvar Tennishallen i kommunal ägo. Läs vår motion i frågan
Läs artikel i Lysekilsposten

Läs vår reservation mot ansökan om planbesked - Norra Valbodalen
Televerket hade för ett tjugotal år sedan en upplysningskampanj för att slippa kostnader för söndergrävda kablar. Budskapet var. ”Ring först, gräv sedan”. Kommunen har mycket att lära av Televerkets kampanj.

Efter en lyckad valkampanj sitter nu Kommunistiska partiet med i alla kommunala nämnder och några styrelser


tillbaka till startsidan