Från Kommunistiska Partiet Lysekils verksamhet 2012

Efter en budgetdebatt där Kommunistiska Partiet utgjorde enda oppositionen mot nedskärningspolitiken så får man dagen efter läsa nedanstående rubrik i lokaltidningen. "Allt pekade på maktskifte." Upprörda sossar anklagade oss för att ha räddat alliansen.
Om nu sossarna ville ”ta makten” borde man väl förankra detta med andra partier och ha en handlingslinje. Nu valde (s) att helt stödja en budget som ger nedskärningar på 30 miljoner, en sådan budget kan vi i Kommunistiska Partiet självklart inte stödja. Det fanns faktiskt alternativa förslag som (s) valde att inte stödja som skulle förstärkt budgeten med 30 miljoner. Att påstå att vi i (k) skulle ha valt att stödja Alliansen för att vi inte ville delta i denna dimridå om vad budgeten gäller är oerhört oärligt. Synd att LP:s läsare får en så felaktig bild av vad frågan gäller. Men alla kommer att bli varse (S)veket när nedskärningarna kommer att dugga tätt.
Som svar på detta kan ni läsa reservationen mot budgeten som publicerades som insändare i LP och en krönika av Yngve Berlin som beskriver budgetdebatten som en fotbollsmatch.
Läggmatch och sämre ekonomi bådar inte gott för nästa säsong.
Läs: Yngves insändare tillika reservation

Krönika i Proletären om Kommunal Lysekils kongressmotion om kortare arbetstid av Stig Berlin

Budgeten för Lysekils Kommun är rejält underfinansierad och har som mål nedskärningar i viktig verksamhet och utförsäljning av kommunens tillgångar.
På flera möten i de kommunala församlingarna har Kommunistiska Partiet agerat för en höjning av skattesatsen och en omfördelning av resurser så att nödvändig verksamhet kan behållas och utvecklas.

Läs Budgetreservationen från KS-mötet 15/11

Läs Yngve Berlins inlägg på budgetmötet med våra yrkande på budget -13

Lysekil på väg in i en humanitär återvändsgränd.
Kommunstyrelsens majoritet föreslår att Lysekil skall minska antalet kommunfullmäktigeledamöten inför 2014 års val.
Kommunistiska Partiet reserverade sig mot detta beslut. Läs vår motivering.

Reservation mot bildade av gemensam miljöorganisation och politisk miljönämnd för 3 kommuner.
På fullmäktigemötet den 25/10 var enligt vår uppfattning majoriteten övertygande överens om att man vill driva igenom en nämndbildning och krympa den politiska oppositionens inflytande. Det är majoritetens demokratiska sinnelag som brister och är problemet.
Därför reserverade vi oss mot beslutet att bilda en oppositionsfri miljönämnd i Lysekil.

Kommunistiska Partiet reserverar sig mot ny detaljplan för Boviks skola eftersom vi anser att den skall användas för allmänhetens bruk.

Kubamöte i Lysekil

Söndag 28/10 samlades 25 personer i Lysekil för att lyssna på Maikel Veloz från Kubas vänskapsförening ICAP som berättade om hur vanligt folk på Kuba lyckas vidareutveckla sitt socialistiska Kuba.
Mötet var ett samarrangemang mellan Svensk-Kubanska föreningen och Kommunistiska Partiet. Mötet var både intressant och trevligt och avslutades med att svensk-kubanskas sånggrupp från Lysekil sjöng Kubanska och latinamerikanska sånger. Inför beslutet om skattesatsen på fullmäktigemötet 25/10 lämnades följande reservation in på senaste KS-mötet
"Vi ser ingen annan möjlighet att bromsa upp ödeläggelsen än att föreslå en kommunal skattehöjning och lita till den lokala solidariteten."

På fullmäktigemötet 27/9 kommer Kommunistiska Partiet att ställa en interpellation om utförsäljningen av kommunens fastighetskapital.
Är kommunalrådet med tanke på ambitionerna i ungdomspolitiska programmet om ungdomens/familjens hus och behovet att minska kommunens externa hyreskostnader beredd att ompröva beslutet att sälja fastigheten Bovik?


Kommunistiska Partiet anser att en minskning av fullmäktige från 41 till 31 ledamöten otvivelaktigt kommer att innebär en sämre ”representation av folkviljan i allmänna
Läs vårt remissvar på utredningsgruppens förslag om förändrad politisk organisation

På fullmäktigemötet den 27 juni diskuterades en handlingsplan som skall ”spara” 20 – 30 miljoner. Det är rena hånet mot vanliga löntagare och arbetslösa, när samma politiker och tjänstemän plöjt ner minst 40 – 50 miljoner i strandpromenader och en tjusiga stensatt entré till den ”nya” stadsdelen i Norra Hamnen, som inte ett dugg bidragit till ökade skatteintäkter.
Läs vår reservation mot Kommunens handlingsplan 2012 – 2014

Röd Front i Lysekil blev som vanligt en trevlig och bra manifestation där demonstrationen samlade runt 50 deltagare.
Det var även i år mycket folk på torget så det var många som fick lyssna på två bra tal av Henrik Källén och Stig Berlin från Kommunistiska Partiet Lysekil som på ett bra sätt kompletterade varandra.

Röd Front Röd Front
Ta tillvara Lysekils möjligheter. För er som missade talet eller vill fördjupa er i Kommunistiska Partiets framtidsvision för Lysekil
Yngve Berlins tal kan läsas i sin helhet  HÄR
I samband med internationella kvinnodagen driver Kommunisterna en kampanj för jämställda löner.
Lönediskrimineringen är ett konkret uttryck för kvinnoförtrycket i samhället.
Ett förtryck som stärks av den hårda högerpolitiken som förs.
I Lysekil har vi torgmöte på Kungstorget kl:11.00 lördag 10/3.
För kampanjen centralt se här
Kvinnokampanj
Höj kvinnolönerna

Det är många frågor som beslut tas över huvudet på Lysekils medborgare. Läs kommunisternas interpellation till fullmäktigemötet 23/2 om Lysehemmets nedläggning. Också i LP-artikel 24/2

En otillräcklig redovisning visar att strandpromenaden blev 10 milj dyrare än beräknat. Ändå är mängder av kostnader inte med. Så vi väntar med spänning på verkliga kostnaden. Bohusläningen 11/1-12

Flyttcirkusen med barn håller som bäst på i Lysekil. Vi har i Bildningsnämnden tidigare reserverat oss mot ett oövertänkt beslut som nu har rivits upp och nya ofärdiga planer skall beslutas. Läs lite av vad som sagts från oss i pressen:  LP 11/1..  LP 12/1.. LP 18/1..
Nu har beslut tagits mot bättre vetande utan att varken personal eller föräldrar fått vara med och påverkat beslutet. Ett besynnerligt möte 21/2 där Alliansmajoriteten vägrade diskutera sakfrågan. Läs reservationen mot beslutet publicerades också i
LP 23/2-12

Reservationer mot bildningsnämndens beslut den 3 januari 2012 avseende budget 2012
Vid tidigare möte yrkade K och MP tillsammans att nämndens ekonomiska ramar skulle återremitteras till KF eftersom konsekvensanalys helt saknades när rambeslutet togs. Vår uppfattning var då och är nu att bildningsnämnden inte kan ta ansvar för de konsekvenser som en raserad ungdoms- och fritidsverksamhet kommer att leda till.  Läs vår reservation även i Lysekilsposten

Profit på vanvård som affärsidé: Reservation mot fullmäktiges budget 2012