Från Kommunistiska Partiet Lysekils verksamhet 2009

När en majoritet av Lysekils kommunfullmäktige sålde Färgarskolan reserverade sig Kommunistiska Partiet.

Kommunistiska Partiet beklagar djupt kommunfullmäktiges beslut att sälja fastigheten Färgarskolan.
Beslutet innebar att en utmärkt möjlighet att skapa en mötesplats för ungdomen i tätorten gick förlorad.
Läs reservationen "Sälj inte Färgarskolan"
och insändaren ”Mögel eller mygel?” av Yngve Berlin.

Rädda välfärden


Kommunistiska Partiet i Lysekil hade lördag 7/11 ett torgmöte där talaren Stig Berlin tog upp krisen och högerpolitikens verkningar och vad som måste göras för att stoppa eländet. I talet fanns också flera lokala exempel på hur fullmäktigemajoriteten driver en krispolitik som hela tiden inriktas på att spara kortsiktigt på viktig verksamhet och kommunisternas alternativ till detta.


Valårets budget i Lysekil, ett smaklöst politiskt spel.
Kommunistiska Partiets reservation från fullmäktiges budgetmöte 27/10 -09

Är det valfrihet att stänga matsalen på Servicehuset och att lägga ned fotvården?
Stig Berlin Vårdbiträde i hemtjänsten och ersättare i kommunfullmäktige för Kommunistiska Partiet ställer ovanstående fråga i en insändare i lokalpressen.Vad händer i vården när det kortsiktiga sparandet får råda. Läs insändaren

Ensidigt gynnande av kapitalstarka
Vem har beslutat att bygga en överdådig brygga eller mangelus-veranda och strandpromenad för den enorma kostnaden av (minst) 30 miljoner kronor.
Samtidigt med ytterligare nedskärningar av verksamhet i vård, skola och omsorg.
I Kommunfullmäktige finns inga sådana beslut tagna.

Läs Yngve Berlins Inlägg i debatten som publicerades i Lysekilsposten 21/9 -09.

Krönika i Proletären nr 15/-09 under rubriken "Från oss som bygger landet" av Stig Berlin
"Nollning"


Varje framsida har en baksida!
Att på kommunens bästa obebyggda centrala mark bygga svindyra sommarvistelser för kapitalstarka grupper som inte betalar en krona i kommunalskatt är ekonomiskt ödelägg för kommunen.
Läs vår reservation mot exploateringsavtal i Gamlestan

Nedskärningar och överdåd.
Våra kommentarer och reservation mot inrikningen på budgeten på fullmäktiges junimöte. Vi tycker det är oansvarigt att ta oansvariga beslut så vi tar vårt ansvar och säger nej till Kommunstyrelsens förslag.

Demokratidebatt i Lysekil efter EU-valet.
Det har blossat upp en debatt i lokalpressen i Lysekil efter att Stig Berlin från Kommunistiska partiet uppmanade till bojkott av EU-parlamentsvalet. (Läs talet här)
En anonym insändare ansåg att det var odemokratiskt och att vi b
orde skämmas. Svaret blev "Att inte rösta på ett parlament som flyttar makten från vår riksdag till det odemokratiska EU-systemet är verkligen att värna demokratin." Läs svaret.
Detta svar fick en K.Josefsson att ställa den knepiga frågan "Hur fungerar Stig Berlins hjärna?"
Eftersom det var ett häftigt personangrepp fick vi in svar samtidigt i LP 17/6-09 med rubriken "Demokrati är att sätta människorna före vinsten." Läs båda inläggen här.

Bojkotta skitenLördag 30/5 uppmanade Kommunistiska Partiet i Lysekil till Bojkott i EU-parlamentsvalet.
Läs talet av Stig Berlin Kommunistiska Partiet

Läs mer om kampanjen och argument HÄR


Skall vi låta spekulationsekonomin rasera det vi med möda byggt upp?
Efter att Yngve Berlins Förstamajtal refererats i lokalpressen kom det en lokal insändare som angrep kommunisternas syn på kapitalismen. Här följer Yngve Berlins svar och därefter ett svar på ett svar från K Josefssons. ( Vi publicerar bara YB:s svar eftersom frågorna besvaras så konkret)

Krönika i Proletären nr 15/-09 under rubriken "Från oss som bygger landet" av Stig Berlin.
NY PÅ JOBBET


Röd Front i Lysekil blev en lyckad tillställning.
Det var fler än på länge i demonstrationen. Det var också ovanligt mycket folk på mötet som fick lyssna på ett både entusiasmerande och lärorikt
tal av Yngve Berlin.

Röd Front

Mangelus till viljes till vilket pris som helst?
Bluff och båg kantar affärerna kring anbudsförfarandet om Gymnasiebyggnaden i Rinkenäs. Man blir inte förvånand över valet av Per Mangelus.
Detta var ju beslutat redan hösten 2007 (eller tidigare).
Taktiken att få folk att tro att det fanns ett kommunalt alternativ lyckades och varade ända tills brallorna ramlade ned i och med att det stod klart att Lysekils Bostäder AB aldrig lade något anbud på byggandet av den nya gymnasieskolan. Läs Yngve Berlins inlägg i debatten.

När Lysekils kommunfullmäktige behandlade Kommunistiska Partiets motion om att bojkotta Israeliska varor så blev motionen nedröstad.

Vi vill att Lysekils folkvalda församling gör den lilla insats den överhuvudtaget kan göra för att mildra lidandet. Sluta köp blodiga varor. Läs Yngve Berlins argumentation för att motionen skulle antagas.

Kommunisterna tackar nej till politisk dressyrkurs.
När fullmäktigeledarmöten i Lysekil av kommunalrådet och kommunchefen blev kallad till "utbildning" av politiker så valde Kommunistiska Partiet att med ett öppet brev meddela att vi inte kommer att närvara.
"När vi läser i er ”kallelse” (inte inbjudan) till utbildningsdagen att Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson skall hålla inledning och avslutning av utbildningen, blir vi lite konfunderade.
Handlade det inte om att utbilda politiker för att komma tillrätta med den psykosociala ohälsan på olika nivåer i kommunen?" Läs brevet

RÄDDA JOBBEN BYGG UT OFFENTLIG SEKTOR !
När de flesta politiska utspel på internationella kvinnodagen handlat om ojämlikhet i den politiska och ekonomiska maktstrukturen handlade Britt-Marie Kjellgrens tal på Kungstorget i Lysekil fram för allt om de många arbetande kvinnornas situation och villkor inom offentlig sektor. Läs hennes tal här

Kommunistiska Partiets motion om kollektivavtal för att förhindra bl.a. lönedumpning antogs av Kommunfullmäktige i Lysekil den 26/2-09. Tvärtemot Kommunstyrelsens avslagsyrkande.
Läs Yngve Berlins argumentering
.


Kommunistiska Partiets syn på Folkomröstning om gymnasieplaceringen.

Märkligt att ”alliansen” och de ”elva” socialdemokraterna i fullmäktige inte tycks vara beredda att genomföra en folkomröstning, om gymnasieskolans nya lokaler skall placeras i Rinkenäs eller inte.
Att ställa sig positiv till en folkomröstning handlar väl inte om man är för eller emot gymnasieskolans placering eller ägandeform? Läs hela inlägget

Politiskt oansvarigt och ekonomiskt lättsinne!

Hur resonerar de politiker som är beredda att riva och rasera 3900 m2 kommunalägda lokaler för att ”överlåta” marken och dess värde på privat/extern ägare och sedan hyra en ny skolbyggnad på samma plats med 20 års hyreskontrakt.
Enbart rivningen av fastigheten kostar 1.7 milj. kr
Bättre och ändamålsenligare skollokaler i Lysekil, självklart, men lämpligast var och till vilket pris?
Läs Yngve Berlins inlägg i debatten om kommunens fastighetsaffärer som är både politiskt oansvarigt och ekonomiskt lättsinne. LÄS HÄR

Humanismen segrade när kommunisterna försvarade funktionshindrades rätt !
I åratal har kommunisterna i Lysekil slagits för ökade budgetramar till inte minst trygghetssystemens försvar. Men i årets budgetdebatt lyckades revolutionärerna spräcka den inhumana enigheten med krav på statliga pengar åt funktionshindrade. Läs artikeln i Proletären nr 5/09 där också Yngve Berlins inledning på budgetmötet 18 december finns att läsa.

MOTION OM BOJKOTT AV ISRAELISKA VAROR    
Kommunistiska Partiet lämnade 29/1 in en motion till Lysekils kommunfullmäktige med krav om en kommunal bojkott av Israeliska varor.
Det vill säga att vi i den kommunala ”upphandlingspolicyn” skriver in att vi inte skall befatta oss med varor av Israeliskt ursprung. Frukter, grönsaker, juicer, dataprogram och andra varor med Israeliskt ursprung måste strykas från de kommunala inköpslistorna.
Det är en moraliskt och politiskt viktig fråga att skolor, äldreboende, barnomsorg och annan kommunal verksamhet inte befattar sig med varor som är besudlade med ett ockuperat folks blod.
Tidigare krav på kommunal bojkott av Israeliska varor har avvisats med juridiska spetsfundigheter och att utrikespolitiska beslut måste tas av r
egeringen.
Vi menar att det handlar om politisk vilja och att vår upphandlingspolicy inte kan vara så inskränkt att ”miljö och kvalitetskrav” beaktas men gynnande av folkmord negligeras.
Läs hela motionen


Tillbaka till startsidan