Från Kommunistiska Partiet Lysekils verksamhet 2010

Efter valet har det varit diverse hetsinsändare mot Kommunistiska Partiet i Lysekil som tog tre mandat i valet.
Även partier vi haft valtekniskt samarbete med har ifrågasatts. Nedan följer våra svar på några insänare .

Är du bitter Hans Nordlund?
Hans Nordlund (m) verkar inte kunna komma över det faktum att kommunistiska partiet i Lysekil fick över 10 % av rösterna i centrala Lysekil,(fler än moderaterna i vissa valkretsar) över 7 % totalt och att vi därmed erövrade tre mandat i fullmäktige.

Innan Jul gick två borgare ut i Bohusläningen och ondgjode sig över att miljöpartiet i Lysekil haft teknisk valsamverkan med Kommunistiska Partiet för att stoppa ett fortsatt öppet högerstyre i kommunen. Läs svaret

Kommunistiska Partiet svarar skrämd moderat.

Kommunisterna reserverar sig mot budgeten i Lysekil
”Vi står fast vid uppfattningen att det är mer moraliskt att råna en bank än att spara på gamla och sjuka”
Artikel i Lysekilsposten 29/11-10

Kommunistiska Partiet i Lysekil ingår i ett teknisk valsamverkan för att försvaga högerkrafterna.
”Vi gör inget avkall på vår politik genom detta samarbete. Vi kommer att göra så mycket som möjligt så att det uppenbart borgerliga kommer att blockeras”.
Det handlar om ett rent tekniskt samarbete och vi ger aldrig ger upp vår ideologiska profil. Läs mer i Proletären 45

”Vi ser hellre ett rörigt (S) än en fartblind folkpartist vid makten” Artikel i Lysekilsposten 18/11

Viktigast att stoppa högerpolitiken! 
Kommunistiska partiet ser sig som en nödvändig röd röst.

Intervju med Yngve Berlin i Bohusläningen 1/9

Rösta på Kommunistiska Partiet Kommunistiska Partiet tog tre mandat och befäster att vi är fjärde största parti i Lysekil nu med 7,2%.


Slutgiltliga valresultatet kan ni se härl

Protokoll från Länsstyrelsen

Artikel i Lysekilsposten 20/9

Notis i Bohusläningen 24/9


Här kan du läsa vårt lokala valflygblad i pdf.Äntligen ett väl underbyggt och förankrat program med riktlinjer för hur vi skall tackla ungdomens behov, i ett allt hårdare samhälle. Kommunistiska Partiets svar på Barn- och ungdomspolitiska programmet.

Lysekils kommunfullmäktige röstade NEJ till ytterligare privatisering.

På fullmäktigemötet den 23/6 2010 röstade en majoritet emot privatiseringe av hemtjänst och LSS-verksamhet i Lysekils kommun.
Det har föregåtts av en ganska intensiv debatt i media där Kommunistiska Partiet hållt en hög ideologisk profil.
Läs Stig Berlins inlägg i fullmäktigedebatten. 

Läs också artikel i Proletären nr 32

Kommunistiska Partiet anser att kommunfullmäktige som ett absolut minimum måste bejaka nämndernas budgetkrav i budgetramarna 2011.
På fullmäktigemötet 23/6 som varade i 7 timmar avgjordes många viktiga frågor. På kommunens hemsida och i media framställs det som om det vore en offensiv budget när man prutat bort 38,8 miljoner
Läs Kommunistiska Partiets reservation till budgetramar för 2011.

Färgarskolan såldes mot bättre vetande
När kommunfullmäktige skulle besvara ett medborgarförslag om ett ungdomens hus i Lysekil så reserverade vi oss mot det oförkämda svar som presenterades.
 
Är det en politisk snyftkampanj på gång, igen?
En chef vill sluta sin anställning i Lysekils kommun och flytta till Trollhättan, och kommunledningen gör genast en snyfthistoria av detta ganska banala faktum?
"Vissa politiker", pekas ut och skall näpsas av den allsmäktiga kommunledningen.
Jag känner mig lika delaktig i denna schism som i 30-åriga kriget och inte heller sympatiserar jag med härförarna i någon av konflikterna.
Dessa "vissa" politiker kan säkert vara påstridiga och kanske inte alltid så polerade i sitt umgänge med kommunens tjänstemän, men det är väl politisk opposition i sig som man är ute efter att tysta?
Läs hela Yngve Berlins insändare

Låt Jaffa-apelsinerna ruttna i fruktdisken!

Lördag 5/6-10 höll Kommunistiska Partiet i Lysekil ett protestmöte för att visa sin avsky för Israels angrepp på Ship to Gaza i veckan.
Det var ovanligt mycket folk på stan som fick höra Stig Berlin från kommunisterna fördöma Israels kriminella handlingar och uppmana folk att bojkotta Israel.
Låt Jaffa-apelsinerna och Sharonfrukterna ruttna i fruktdisken var Berlins råd.

Till Sveriges Regering var rådet att bryta alla förbindelser med Israel och verka Krigsförbrytarna och murbyggarna ställs inför internationell domstol!

Skicka dem till krigsförbrytartribunalen i Haag!


Omvänd boplikt en dålig affär för kommunen!

Försäljningen av bostadsrätter till personer som inte får bosätta sig där och stora kostnader för nya bostadsprojekt på andra ställen i kommunen ödelägger kommunens ekonomi, menar Yngve Berlin i en debattartikel i Bohusläningen.

Smaklöst beställningsjobb”
 Kommunistiska Partiets yttrande över planförslaget för Norra hamnstranden.
 Vi i Kommunistiska Partiet är motståndare till ett, vad vi uppfattar smaklöst beställningsjobb från ”entreprenören” för en totalexploatering av strandnära mark i Norra hamnen.

Kommunistiska Partiets yttrande över planförslag södra hamnen 1:114 m.fl
Vi finner det anmärkningsvärt att markägoförhållanden skiftar under pågående planprocess.
Försäljningen av strandnära mark till industritomtpris är inte bara en dålig affär rent ekonomiskt det minskar kommunens inflytande på kommande förändringar.

Röd Front 2010 i Lysekil blev en lyckad tillställning.
Demonstrationen var lika stor som förra året.
Sedan strömmade mycket folk till på mötet på Kungstorget där man fick lyssna till bra politiska och väldigt personliga tal av Henrik Källén och Yngve Berlin. Första och femte namn på kommunisternas valsedel.
Artikel i Bohusläningen 3/5

Röd Front

Röd Frontkvinnodagen

100-årskalas i Lysekil
Lördag den 6 mars firades kvinnodagen i Lysekil med tårta och en trevlig eftermiddag med intressanta diskussioner om vad som är viktigt att lyfta fram i kampen för jämlikhet.
Karin Berlin satte inledningsvis in frågan i ett historiskt sammanhang och konstaterade att 100 år av kamp för kvinnans rättigheter är en kort period. Kvinnokampen har inneburit framsteg men mycket återstår.

Kommunledningen tycker tydligen det är helt OK att man mer eller mindre skänker bort vårt gemensamma fastighetsbestånd.
På annat sätt kan man inte tolka svaret, och deras avslag på vår två och ett halvt år gamla motion om hanterandet av ”kommunens fastighetskapital”

Efter avslaget skrev Yngve Berlin följande insändare.

Motion angående planerad försäljning av fastigheten, ”Boviks skola”
Motionen är en uppföljning av en tidigare motion som ännu inte behandlats i fullmäktige.
Den är också en direkt följd av hur kommunen gör sig av med "strategiska fastigheter se ovan.

Vi i Kommunistiska Partiet är bestämt emot att LOV införs i Lysekil
När Lysekils kommunfullmäktige skulle avgöra frågan om LOV (lagen om valfrihet) fegade borgarkartellen ur och begärde återremiss eftersom det fanns en möjlighet att förslaget skulle falla.
Borgarna fick sin minoritetsåterremiss med siffrorna 19-22.
Läs Stig Berlins inlägg i en debatt som varken borgarna eller sossarna ville fortsätta. Men frågan återkommer längre fram i år. Läs också svar på en moderat insändare i frågan."Ger inte kommunens hemtjänstpersonal närhet, kontakt och vänlighet?" och en uppföljande insändare "Vad menar moderaten Karlsson" .
Eftersom inga av ovanstående skrivningar fått något svar. Men att några moderater ändå haft insändare om LOV och har åsikter om vad ”tvättäkta kommunister” anser så svarade vi följande i en insändare i LP "Den Moderata bockfoten lyser fram bakom valfrihetsfraserna."

Tillbaka till startsidan