Från Kommunistiska Partiet Lysekils verksamhet 2007

Kommunistiska Partiets reservation mot Budgeten för 2008!
Vi reserverade oss till förmån för våra egna yrkanden på fullmäktiges budgetmöte 21/12 -07 .
Dessa yrkande svarar mot de verkliga behoven så som vi uppfattar dem.
Vår huvudkritik mot budgeten är att den är knapp, den svarar nätt och jämnt upp till ”lagkraven”.
Vi vill att den förstärks men inser att kommunen måste få tillgång till en större del av samhällets totala resurser.

Hur ställer sig Kommunistiska Partiet till nya lokaler för gymnasiet i Lysekil?
Denna debattartikel ger svar på den frågan.
Lysekils skollokaler skall ägas av Lysekils kommun, punkt slut!


Kommunistiska Partiet röstade emot bolagisering i Lysekil.
Kommunistiska Partiet reserverade sig när Lysekils kommunfullmäktige den 22/11-07 med röstsiffrorna 39-2 beslutat att bilda en koncern med moderbolag och bolag för teknisk verksamhet mm. ,
Vi hade naturligtvis egna yrkanden som motförslag till bolagiseringen.

Folkomröstning

Vi kräver folkomröstning om EU:s nya grundlag !
Läs Stig Berlins tal som hölls på Kungstorget lördag 24/11

Läs mer om frågan

Interpellation från (k) om Kommunledningens regelvidriga fastighetsaffärer.
Det finns tydligen inga gränser för vad Lysekils kommunledning är beredd att göra för att stärka P Mangelus fastighetsimperium.
Den senaste ”affären” kan undertecknad inte finna annat ord för än korrupt!
Läs hela interpellationen. Läs mer om kommunens suspekta ageranden i artiklarna nedan.

Kommunistiska Partiet till storms mot systemskiftet!
På ett torgmöte i Lysekil lördag 27/10 gick Yngve Berlin från Kommunistiska Partiet till hårt angrepp på högerpolitikens företrädare från Regeringen till de lokala verkställarna.
 
Borgarnas härjningar ett hot mot deras framtid!

I Proletären nr 37 kan du läsa mer om detta i ett stort reportage från Lysekil.

Motion angående ökad demokratisk kontroll av kommunens fastighetskapital.

Det är helt uppenbart att det behövs en bättre demokratisk kontroll av hur kommunen hanterar sitt fastighetskapital.
Eftersatt underhåll är bara en del av en systematisk misshushållning.
Åtskilliga miljoner kr av medborgarnas egendom i form av fastigheter har mer eller mindre sänkts bort av kommunledningen. Läs hela motionen.

Är kommunfullmäktige på väg att reduceras till en demokratisk fasad ?
"Jag vill påstå att det pågår ett systemskifte av stora mått i kommunen där enskilda politiker i samarbete med tjänstemän, konsulter och kapitalstarka krafter med glasklara egenintresse agerar bakom lykta dörrar." Så inleder Yngve Berlin en interpellation som följs av fyra frågor till kommunalrådet Roland Karlsson. Läs hela interpellationen.

Kommunistiska Partiet startar insamling till Gaza
I solidaritet med det palestinska folket inleder vi därför en insamling till ett humanitärt projekt i Gaza.
I våras fick Kommunistiska Partiet en förfrågan från den progressiva, sekulära hjälporganisationen Hanan om partiet kunde hjälpa till med ett projekt i mellersta Gaza till stöd för elever som av olika orsaker halkar efter i skolundervisningen. Projektet beräknas kosta 45200 dollar vilket i svenska pengar motsvarar drygt 300000 svenska kronor. Hanan är en av alla parter i Gaza respekterad hjälporganisation.
Visa din solidaritet genom att sätta in ett bidrag på Pg 209 86 - 6.
Läs mer om insamlingen och solidaritetskampanjen

Lördag 22/9 hölls det tal och samlades in pengar på Kungstorget i Lysekil till stöd för det palestinska folket.
Talare var Henrik Källén från Kommunistiska Partiet.
Henrik Källén tog i sitt tal upp den fruktansvärda situation som palestinierna tvingas leva under. Han informerade också om insamling till stöd för ett skolprojekt i centrala Gaza.

Privatiseringsvågen inom Västra Götalands primärvård fortsätter. Nu vill politikerna utsätta vårdcentralerna i Lysekil för upphandling.
Vi i Kommunistiska Partiet kommer att göra allt vi kan för att väcka opinion för bevarade offentligt drivna vårdcentraler i Lysekil säger Britt-Marie Kjellgren i Proletären 34, 2007

Budgetdebatt i Lysekils kommunfullmäktige
I Proletären nr 28-07 publicerades en artikel identisk med den reservation och i linje med den argumentation och de konkreta yrkande som Kommunistiska Partiet levererade på Lysekils kommunfullmäktiges budgetmöte i juni 2007


Kommunisterna i Lysekil försvarar de offentliganställda
I Proletären nr 27-07 publiceras en artikel från fullmäktiges junimöte där vi sade blankt nej till förslaget till åtgärdsplanen med konkurrensutsättning och privatisering som ledmotiv och föreslog istället en satsning på den egna verksamheten och personalen.

Drygt 50 personer i tåget och säkert 200 på mötet på torget är den siffermässiga bilden av Röd Front i Lysekil.
Bland årets 1:a maj-arrangemang hade Kommunistiska Partiets Röd Front i Lysekil förmodligen den yngste huvudtalaren av dem alla.
Det ungdomliga perspektivet präglade också Henrik Källéns anförande på ett positivt sätt.
Det berörde på alla sätt den som tycker att frågor som miljön, social trygghet, rätten till arbete och fred och mänskliga rättigheter är viktiga frågor.Talet var både initierat, visionärt och konkret exemplifierat.
Partiets och inte minst Partiavdelningens praktik fogades snyggt samman till en politisk helhet som gav råg i ryggen till fortsatt kamp.
LÄS TALET HÄR


"Jaktsäsong" Krönika om jakten på deltidsarbetslösa skriven av Stig Berlin i Proletären nr 13/07

Lördag 17/3 arrangerades protestaktioner över hela världen mot USA:s krigspolitik.

Även i Lysekil hölls protester.

För fyra år sedan var det betydligt fler som protesterade men Stig Berlin som talade på Kungstorget i Lysekil både för fyra år sedan och lördag 17/3 ansåg att det finns all anledning att opinionen åter organiseras. Läget är ytterst allvarligt.
LÄS TALETLagom till den internationella kvinnodagen lämnade Kommunistiska Partiet i Lysekil in en motion till kommunfullmäktige där vi kräver rätt till heltid och möjlighet till deltid för de som arbetar i kommunen.
Läs den i Proletären nr 10-07

Läs B-M Kjellgrens tal från torgmöte 10/3
Läs vårt centrala flygblad i pdf-fil

Ge socialnämnden pengar till nödvändiga vårdplatser!
Kommunfullmäktigemajoritetens beslut att vägra ge socialnämnden tillräckliga medel för att skapa 15 nya vårdplatser (för att kunna ta hem medicinskt färdigbehandlade patienter) tycker vi är upprörande.
Läs vår reservation mot beslutet

När vallöften har förvandlats till parlamentarisk makt och valrörelse övergått till vardag är det inte mycket som står att känna igen hos de styrande politikerna.
Det visar ovanstående beslut tydligt.
Sveket mot väljarna faller i detta läge tyngst på miljöpartiet.
Läs mer från Proletären 9-07

Basteviksholmarna hade varit ett bättre alternativ!
På senaste fullmäktigemötet beslutades om en ny småbåtshamn, med en kö på över 800 personer och en förskingrad möjlighet att bygga vid Basteviksholmarna kunde vi inte säga nej till denna utbyggnad. I lokalpressen kunde man få uppfattningen att vi var odelat positiva vilket inte var fallet. Läs mer här

"- Är kommunstyrelsens ordförande beredd att upphäva köpet med anledning av förändrade förutsättningar och låta det folkvalda kommunfullmäktige avgöra frågan."

Ovanstående var en av de frågor Kommunistiska Partiet ställde till KS ordförande i en interpellation på fullmäktigemötet torsdag 25/1. Detta med tanke på den senaste kommunala fastighetsaffären.
Svaret på ovanstående fråga blev NEJ. Det står än en gång klart att det bara finns ett parti som är vänsteropposition i Lysekils fullmäktige. Läs mer i Proletären nr 6-07

Tillbaka till startsidan