Välkommen till 
Kommunistiska Partiet 
i Lysekil
Här kan du läsa om vad vi har på gång i Lysekil.
Du kan också länka vidare till andra sidor. 
Framförallt kan du länka vidare till Sveriges enda kommunistiska arbetartidning
Läs Proletären
Lysekil Röd front


NYHET: Från nu lägger vi ut allt nytt material på vår nya hemsida. Välkommen dit.

P
å den här sidan kan du läsa om våra åsikter och avsikter, vad vi sagt och gjort i tal debatter och kommunfullmäktige.
Vi rensar lite på sidan då och då för att få plats med det aktuella. Men det som tidigare kunnat läsas på denna sida arkiveras under rubriken "Sagt och gjort" som också möblerats om lite.
För att läsa tidigare års artiklar finns de också arkiverade där årsvis. 
Kommunalt material är samlat här.

Fredag 17/7 arrangerade Kommunistiska Partiet i Lysekil tillsammans med RKU och Kommunisternas sommarläger som hölls i Lysestrand  ett solidaritetsmöte för Palestina.
Det blev ett välbesökt möte som fyllde Kungstorget.
Ship to Gazas skeppare Joel Opperdoes höll ett mycket gripande tal om varför han seglade med Ship to Gaza och vad som hände på deras senaste resa.
I strid mot internationell rätt kapade Israel den svenskflaggade båten på internationellt vatten och de ombordvarande tillfångatogs.
Joel berättade också att Ship to Gaza inte ger upp. Man planerar redan för nästa resa. Blockaden måste helt enkelt brytas var Joels budskap.
Med på mötet var också trubaduren Kristian Svensson som underhöll med egenskrivna visor.
Mötet antog också ett uttalande som skall skickas till Regeringen med krav på kraftfulla åtgärder för att protestera mot Israels brott.
Hela mötet är inspelat på Youtube också. Del1 och  Del2Efter att budgeten i Lysekil blev beslutad
skrev en oförskämd ledare i Bohusläningen och raljerade över Kommunisternas och Vänsterpartiets budgetförslag. Här får han svar på tal av Yngve Berlin.
   
När Lysekils kommuns budget var uppe i Kommunstyrelsen lade Kommunistiska Partiet  följande förslag som sedan blev ett gemensamt för K och V.
När kommunfullmäktige i Lysekil antog budgetramarna röstade Kommunistiska Partiet på det näst sämsta (eller näst bästa) förslaget som vann när vårt eget föll. Men det ger ändå för lite till verksamheten. Här kan ni läsa reservationen.


Lördag 23/5 arrangerades en heldag med fredsaktiviteter i Lysekil.

På Kungstorget höll Yngve Berlin från Kommunistiska Partiet tal tillsammans med de kända fredsarbetarna Erni och Ola Friholt från Orust. Det var engagerade tal som tog avstånd från den krigshets som dominerar mycket av debatten idag.
Mötet avslutades med att Nadja Lundberg från RKU läste upp ett uttalande som antogs med kraven NATO ut ur Sverige! Bevara neutraliteten!
Senare på eftermiddagen samlades ett trettiotal intresserade till en paneldiskussion som leddes av Nadja Lundberg där August Eliasson journalist på tidningen Proletären, Ivo Thomasson ordförande i RKU Lysekil och Fredsarbetarna Ola och Erni Friholt deltog.
Det blev en intressant och lärorik eftermiddag där tiden gick alldeles för fort för att hinna med alla frågor som kom upp.
Men en sak var alla rörande överens om och det var att vi måste hjälpas åt att skapa opinion mot krigshets, upprustning och Natokramare.
Fredsmöte Erni Friholt Yngve Berlin


Ännu en lyckad RÖD FRONT i Lysekil
. Väldigt bra tal av Maria Ahlström, Ivo Thomasson och Nadja Lundberg. Runt 50 i tåget och minst lika många
T som väntade på torget. Sedan ett trevlig samkväm med god musik och gott fika.
Röd Front Röd Front Röd Front

I Partiets kampanj mot otrygga jobb arrangerades ett möte på Kungstorget i Lysekil med tal av Stig Berlin från Kommunistiska Partiet och Nadja Lundberg från RKU


Kvinnodagen Kvinnodagen
I lördags firades Internationella kvinnodagen med ett möte på Kungstorget i Lysekil.

Först ut var Stella Månevik från RKU som är Kommunistiska Partiets ungdomsförbund följt av Maria Ahlström som sitter i socialnämnden för Kommunistiska Partiet.
Här kan du läsa deras tal.
Kommunistiska Partiet reserverade sig mot  Kommunstyrelsens beslut att höja sina egna arvoden
Argument för den 17 procentiga höjningen var de förtroendevaldas ”otrygga anställningar”, och att prisbasbeloppet legat stilla och till och med minskat vissa år.
Kommunstyrelsens beslut om nya regler för bl.a. arvoden samanfaller lustigt nog med Kommunistiska Partiets kampanj för trygga anställningar. Men jag måste konstatera att våra krav på rätt till heltid och trygga anställningar inom vård och omsorg och våra förslag på krav på kollektivavtal för kommunens upphandling har inte mött med samma välvilja som höjningen av kommunalrådslönen.
Stella Månevik RKU talar på valmöte i Lysekil
I lördags höll Kommunistiska Partiet tillsammans med RKU sitt första valmöte av fyra som kommer att hållas varje lördag fram till valet på Kungstorget i Lysekil.

Talare på premiärmötet var Yngve Berlin förstanamn på Kommunisternas valsedel till fullmäktige och Stella Månevik från ungdomsförbundet RKU. Stella tog upp Israels bombningar över Gaza och manade till solidaritet med det Palestinska folket och påminde att Kommunistiska Partiet har en motion till fullmäktige som kräver en kommunal bojkott av Israel.

Även Yngve Berlin inledde med orättvisorna i världen. innan han gick över på varför han ansåg att folk skall lägga sin röst på Kommunistiska Partiet i Kommunvalet.
Skall man rösta på Kommunistiska Partiet i Lysekil bara för att man håller med om att samhället är osolidariskt och blir allt orättvisare, och att Kommunisternas kandidater kommer att göra livet surt för nyliberalismen talesmän i kommunfullmäktige även i fortsättningen?

Ja självklart skall ni det!

Skall man rösta på Kommunistiska Partiet bara för att vi är respektlösa mot överklassens, kapitalet och deras politiker och tankesmedjor och människosyn?

Ja självklart skall ni det.

Ni kan till och med rösta på oss bara för att vi är det enda parti i kommunfullmäktige som inte suttit i knät på det statsbärande regeringspartiet Moderaterna och deras kommunala organisation.
Det är väl bra att inte köpa grisen i säcken, när man ändå har ett val.


Nu drar Kommunisternas valkampanjen igång!
Varje lördag fram till valet har vi valmöte på Kungstorget tillsammans med RKU.

Här kan ni läsa vårt lokala valflygblad i PDF-fil

Här kan ni läsa valsedeln

Valflygblad

Kommunistiska Partiet i Lysekil motionerar nu i kommunfullmäktige om en kommunal bojkott av israeliska varor. Läs hela motionen här

Fredag 25/7 samlades hundratals personer på Kungstorget i Lysekil för att visa sin solidaritet med det palestinska folket som utsätts för terrorbombningar av staten Israel
.
Arrangörer av mötet var Kommunistiska Partiet och ungdomsförbundet RKU i Lysekil tillsammans med Kommunisternas sommarläger som arrangerades på Lysestrand.
Talare var Robert Mathiasson Partiordförande för Kommunistiska Partiet, sedan talade Felix Falk som sitter i ”Ship to Gasas nationella styrgrupp och sist ut var Sven Wollter.
Mötet avslutades med att RKU:s ordförande i Lysekil Nadja Lundberg läste upp ett uttalande som antogs av mötet där man kräver att Sveriges regering fördömer terrorangreppen mot Gaza och att allt svenskt stöd till Israel upphör.  
Stoppa Israels terror mot Gaza!
Bryt alla förbindelser med Israel!
Bojkotta israeliska varor och tjänster!
Gaza


Röd Front
I strålande solsken samlade Röd frontdemonstrationen i Lysekil över 70 deltagare.
En betydande ökning från förra året.
Ökningen märktes inte minst av det stora ungdomliga inslaget i demonstrationen.
För första gången på många år har vi ett aktivt ungdomsförbund som gjort ett jättejobb inför demonstrationen. 
Det var också många åhörare som stod och väntade på Kungstorget.
De fick höra tal av Yngve Berlin som är förstanamn på Kommunisternas fullmäktigelista och som sitter både i fullmäktige och i kommunstyrelsen och av Ivo Thomasson från RKU Lysekil.
Ivo Thomassons talade om vikten av internationell solidaritet och att svälten och orättvisorna i världen måste stoppas genom att folk går ihop mot de gemensamma utsugarna. Det är inte folken som tjänar på krig det är krigsindustrin sa han bland annat.
Yngve Berlin tog i sitt tal upp mycket om turerna i den politiska cirkusen i Lysekil där han konstaterade att det bara är Kommunistiska Partiet som INTE kamperat ihop med Moderaterna under mandatperioden.
Yngve Berlin menade också att Kommunistiska Partiet är ett optimistiskt och livsbejakande Parti som ser ljust på framtiden.
LÄS HELA TALET

Närmare 50 personer kom och lyssnade på Kommunistiska Partiets nye ordförande Robert Mathiasson när partiet samlade till offentligt möte  den 3 april.
Med sig på sin turné hade Robert Mathiasson trubaduren Lucas Stark som båda gjorde succé på mötet i Lysekil.
Det blev ett väldigt intressant och entusiasmerande möte berättar Stig Berlin från arrangörerna. Robert pratade och sedan bröt Lucas av mellan talen med sina fantastiska Joe Hill tolkningar. Men vi fick också höra honom sjunga både Allan Edwall och Evert Taube.
Robert Mathiasson är nyval partiordförande sedan årsskiftet då vi hade vår kongress berättar Stig Berlin som är ordförande i Lysekilsavdelningen och sitter tillsammans med Robert i Partistyrelsen. Robert menade att det behövs en rak vänster mot kapitalism och högerpolitik. Den kapitalistiska krisen slår hårt mot arbetare och vanligt folk, medan företagen delar ut miljarder till aktieägarna. Vi i Kommunistiska Partiet står för en sådan rak vänsterpolitik både nationellt och i kommunpolitiken.
Extra glädjande på mötet var att så många yngre kom och att vårt ungdomsförbund RKU fick möjlighet att presentera sig. Det fanns också möjlighet att ställa frågor och samtidigt presenterades också partiets valkandidatur till fullmäktige i Lysekil. 

Offentligt möte


Lördags den 8:e mars firades den internationella kvinnodagen med ett möte på Kungstorget i Lysekil.
Arrangörer var Kommunistiska Partiet och vårt ungdomsförbund RKU (Revolutionär Kommunistisk Ungdom)
Talare på mötet var Britt-Marie Kjellgren som sitter i kommunfullmäktige för Kommunistiska Partiet och  Nadja Lundberg
ordförande i det nybildade RKU i Lysekil.
Detta var RKU:s första offentliga framträdande utanför aktiviteter på skolan under hösten.

Läs  Nadja Lundberg tal


Den 25/9 beslutade den ”Nya alliansen” om den värsta nedskärningen i Bildningsnämndens historia. Man gjorde det med argumentet att vi måste ”våga ta obekväma beslut” och om vi inte gör det så ”inkompetentförklarar vi nämnden” som en av sossarna sa. Vårt förslag var att skicka tillbaks hela besparingsförslaget till fullmäktige med konsekvensbeskrivningen som grund eftersom besparingarna grovt undergräver Bildningsnämndens arbete med kommunens ungdomar.
Ni kan läsa reservationen här.


Det får inte svida i skinnet på den som håller i piskan, därför detta något provokativa förslag. Reservation mot KS beslut att utöka antalet kommunalråd till tre och den fördyring detta medför. Sedan beslöt även Fullmäktige om detta efter en lång debatt och vi reserverade oss även där.

När KS och sedan Kommunfullmäktige beslutade att upplösa de politiska nämnderna gjorde vi väldigt klart att våra platser i nämnderna inte stod till förfogande.
I vår
reservation slår vi hål på argumenten från den "nya aliansen". Vi förlorade omröstningen och vi reserverade oss mot beslutet att upplösa KS och kommunfullmäktiges nämnder.
Sedan backade man och vi behöll våra platser i KS, BIN och Byggnadsnämnd men blev fråntagna våra platser i vård och omsorgsnämnden.

När Budgetramarna för 2014 skulle antas av Kommunfullmäktige var som vanligt alla partier utom vi i Kommunistiska Partiet överens om ramar som inte är anpassade till verkligheten. Kommunistiska Partiets reservation mot förslag till preliminära ramar i budget 2014

Moderaterna och Folkpartiet slår undan benen för föreningslivet
. Reservation mot budgetbeslut i Bildningsnämnden 28/5 -13

Röd Front i Lysekil blev som även i år en bra manifestation där demonstrationen samlade runt 50 deltagare.
Det var ovanligt mycket folk på torget så det var många som fick lyssna på två bra tal av Maria Ahlström och Stig Berlin från Kommunistiska Partiet Lysekil. Ett nytt och trevligt inslag var att medlemmar från kommunal delade ut röda nejlikor med budskapet att "det inte är okej med låga kvinnolöner"

Röd Front Röd Front Röd Front

Stoppa Profiten


Läs hela talet härPå Bildningsnämndens möte 9/4 togs väldigt många dåliga beslut. Alliansens ledamöter ville som vanligt inte ens diskutera frågorna och på liggande bord skulle en budgetnedskärning på 7,757 miljoner beslutas. Mot detta lämnad Kommunistiska Partiet och (Mp) en gemensam reservation. Sedan beslutades också att sluta hyra ut "gamla idrottshallen" något vi också reserverade oss emot.


På fullmäktigemötet den 31/1-13 beslutade en majoritet att sälja ännu en för kommunen viktig fastighet. "Boviks skola såldes med röstsiffrorna 31 för försäljning och 6 emot. däribland  Kommunistiska Partets 3 mandat. Vi anser att det är ett politiskt fattigdomsbevis att sälja Boviks skola. Läs vår reservation!

Efter en budgetdebatt där Kommunistiska Partiet utgjorde enda oppositionen mot nedskärningspolitiken så får man dagen efter läsa nedanstående rubrik i lokaltidningen. "Allt pekade på maktskifte." Upprörda sossar anklagade oss för att ha räddat alliansen.
Om nu sossarna ville ”ta makten” borde man väl förankra detta med andra partier och ha en handlingslinje. Nu valde (s) att helt stödja en budget som ger nedskärningar på 30 miljoner, en sådan budget kan vi i Kommunistiska Partiet självklart inte stödja. Det fanns faktiskt alternativa förslag som (s) valde att inte stödja som skulle förstärkt budgeten med 30 miljoner. Att påstå att vi i (k) skulle ha valt att stödja Alliansen för att vi inte ville delta i denna dimridå om vad budgeten gäller är oerhört oärligt. Synd att LP:s läsare får en så felaktig bild av vad frågan gäller. Men alla kommer att bli varse (S)veket när nedskärningarna kommer att dugga tätt.
Som svar på detta kan ni läsa reservationen mot budgeten som publicerades som insändare i LP och en krönika av Yngve Berlin som beskriver budgetdebatten som en fotbollsmatch.
Läggmatch och sämre ekonomi bådar inte gott för nästa säsong.
Läs: Yngves insändare tillika reservation

Krönika i Proletären om Kommunal Lysekils kongressmotion om kortare arbetstid av Stig Berlin

Budgeten för Lysekils Kommun är rejält underfinansierad och har som mål nedskärningar i viktig verksamhet och utförsäljning av kommunens tillgångar.
På flera möten i de kommunala församlingarna har Kommunistiska Partiet agerat för en höjning av skattesatsen och en omfördelning av resurser så att nödvändig verksamhet kan behållas och utvecklas.

Läs Budgetreservationen från KS-mötet 15/11

Läs Yngve Berlins inlägg på budgetmötet med våra yrkande på budget -13

Lysekil på väg in i en humanitär återvändsgränd.
Kommunstyrelsens majoritet föreslår att Lysekil skall minska antalet kommunfullmäktigeledamöten inför 2014 års val.
Kommunistiska Partiet reserverade sig mot detta beslut. Läs vår motivering.

Reservation mot bildade av gemensam miljöorganisation och politisk miljönämnd för 3 kommuner.
På fullmäktigemötet den 25/10 var enligt vår uppfattning majoriteten övertygande överens om att man vill driva igenom en nämndbildning och krympa den politiska oppositionens inflytande. Det är majoritetens demokratiska sinnelag som brister och är problemet.
Därför reserverade vi oss mot beslutet att bilda en oppositionsfri miljönämnd i Lysekil.

Kommunistiska Partiet reserverar sig mot ny detaljplan för Boviks skola eftersom vi anser att den skall användas för allmänhetens bruk.

Kubamöte i Lysekil

Söndag 28/10 samlades 25 personer i Lysekil för att lyssna på Maikel Veloz från Kubas vänskapsförening ICAP som berättade om hur vanligt folk på Kuba lyckas vidareutveckla sitt socialistiska Kuba.
Mötet var ett samarrangemang mellan Svensk-Kubanska föreningen och Kommunistiska Partiet. Mötet var både intressant och trevligt och avslutades med att svensk-kubanskas sånggrupp från Lysekil sjöng Kubanska och latinamerikanska sånger. Inför beslutet om skattesatsen på fullmäktigemötet 25/10 lämnades följande reservation in på senaste KS-mötet
"Vi ser ingen annan möjlighet att bromsa upp ödeläggelsen än att föreslå en kommunal skattehöjning och lita till den lokala solidariteten."

På fullmäktigemötet 27/9 kommer Kommunistiska Partiet att ställa en interpellation om utförsäljningen av kommunens fastighetskapital.
Är kommunalrådet med tanke på ambitionerna i ungdomspolitiska programmet om ungdomens/familjens hus och behovet att minska kommunens externa hyreskostnader beredd att ompröva beslutet att sälja fastigheten Bovik?


Kommunistiska Partiet anser att en minskning av fullmäktige från 41 till 31 ledamöten otvivelaktigt kommer att innebär en sämre ”representation av folkviljan i allmänna
Läs vårt remissvar på utredningsgruppens förslag om förändrad politisk organisation

På fullmäktigemötet den 27 juni diskuterades en handlingsplan som skall ”spara” 20 – 30 miljoner. Det är rena hånet mot vanliga löntagare och arbetslösa, när samma politiker och tjänstemän plöjt ner minst 40 – 50 miljoner i strandpromenader och en tjusiga stensatt entré till den ”nya” stadsdelen i Norra Hamnen, som inte ett dugg bidragit till ökade skatteintäkter.
Läs vår reservation mot Kommunens handlingsplan 2012 – 2014

Röd Front i Lysekil blev som vanligt en trevlig och bra manifestation där demonstrationen samlade runt 50 deltagare.
Det var även i år mycket folk på torget så det var många som fick lyssna på två bra tal av Henrik Källén och Stig Berlin från Kommunistiska Partiet Lysekil som på ett bra sätt kompletterade varandra.

Röd Front Röd Front
Ta tillvara Lysekils möjligheter. För er som missade talet eller vill fördjupa er i Kommunistiska Partiets framtidsvision för Lysekil
Yngve Berlins tal kan läsas i sin helhet  HÄR

Det är många frågor som beslut tas över huvudet på Lysekils medborgare. Läs kommunisternas interpellation till fullmäktigemötet 23/2 om Lysehemmets nedläggning. Också i LP-artikel 24/2

En otillräcklig redovisning visar att strandpromenaden blev 10 milj dyrare än beräknat. Ändå är mängder av kostnader inte med. Så vi väntar med spänning på verkliga kostnaden. Bohusläningen 11/1-12

Flyttcirkusen med barn håller som bäst på i Lysekil. Vi har i Bildningsnämnden tidigare reserverat oss mot ett oövertänkt beslut som nu har rivits upp och nya ofärdiga planer skall beslutas. 
Nu har beslut tagits mot bättre vetande utan att varken personal eller föräldrar fått vara med och påverkat beslutet. Ett besynnerligt möte 21/2 där Alliansmajoriteten vägrade diskutera sakfrågan. Läs reservationen mot beslutet .


Reservationer mot bildningsnämndens beslut den 3 januari 2012 avseende budget 2012
Vid tidigare möte yrkade K och MP tillsammans att nämndens ekonomiska ramar skulle återremitteras till KF eftersom konsekvensanalys helt saknades när rambeslutet togs. Vår uppfattning var då och är nu att bildningsnämnden inte kan ta ansvar för de konsekvenser som en raserad ungdoms- och fritidsverksamhet kommer att leda till.  Läs vår reservation även i Lysekilsposten

Profit på vanvård som affärsidé: Reservation mot fullmäktiges budget 2012

Lysekils framtid Ett parti som håller i det långa loppet!
För er som inte kunde vara med på mötet publicerar vi här Yngve Berlins tal.
Han presenterade kommunistiska partiet som ett parti som inser att det inte bara är önskvärt att avskaffa det kapitalistiska samhället och dess rovdrift mot människor och natur, utan också en absolut nödvändighet eftersom det är ett hot mot själva livet på vårt klot.
Men det är i praktiskt politiskt arbete vi vinner sympatier för ett humant samhälle och på så sätt gör det möjligt.
Det är i praktiskt politisk arbete vi även på kort sikt kan sätta stopp för förskingringen av medborgarnas tillgångar.
Och vad vi sysslar med här idag, är att vi försöker samla och stärka den medvetna delen av en antikapitalistisk rörelse.
Men opinion i frågor som rör välfärdsslakten är positivt och det spontana protesterna och vi med visioner om ett nytt och rättvist samhälle betingar varandra.
Ett målmedvetet parti som bygger på erfarenhet och ibland bitter erfarenhet och som står fast vid sina visioner är viktigt även för den spontana kampen och motståndet.

Vi som inte vill att kommunen säljs ut i parti och minut får istället stärka ett parti som håller i det långa loppet. Kom med i det arbetet du också.
Läs gärna hela talet

När budgeten på bildningsnämndens möte 1/11-11skulle antas reserverade sig Kommunistiska Partiet och Miljöpartiet mot dessa huvudlösa besparingar. Läs här

Social service till salu, i vems intresse?

För ett år sedan hade Kommunistiska Partiet  en avgörande roll när Lysekils kommunfullmäktige stoppade borgaralliansens försök att privatisera hemtjänsten. Nu lyckades alliansen med hjälp av två avhoppade sossar att få igenom LOV i en begränsad omfattning.
Läs Kommunistiska Partiets reservation till det beslutet.

Kommunistiska Partiet anser att kommunen skall upplåta strandnära och strategisk mark med tomträttsavtal och inte sälja som man gjorde billigt till Gullmarsstrands ägare.
Ytterst handlar fullmäktiges beslut om vem som skall ha ”mervärdet” (värdeökningen) på den kommunalägda marken när fastigheten byter ägare inom en överskådlig framtid.
Skall det tillfalla kommunmedborgarna eller privatiseras? 
Läs reservationen mot försäljningsbeslutet          
     

Budgetramarna är lättsinnigt och oansvarigt satta.

Huvuddragen i fullmäktigemajoritetens beslut till rambudget är att verksamheten skall skäras ned med över 21 miljon kronor och att ännu mer av kommunens fastighetskapital skall privatiseras. Budgeten är en baklängesräkning där ekonomiutskottet utan hänsyn till direkta och långsiktiga konsekvenser får siffrorna att ”stämma” när verksamhetens slutsumma skrivs in. Läs hela vår reservation mot budgetramarna

Fräck överklass och korkade politiker, vilken usel kombination för medborgare och skattebetalare. Debattartikel när gymnasiet säljs.
Kommunen skär ner och Mangelus snor åt sig!

Vi reserverade oss mot Bildningsnämndens beslut att flytta stora delar av förskola och lågstadiet till de lokaler som blir över när gymnasiet flyttar. Läs hela reservationen

Detta är ett av många debattinlägg där vi förklarar vår syn på en försäljning av Tennishallen i Sivik som SIK:s tennissektion är beredd att köpa för att rädda den till fortsatt idrottsverksamhet. Denna gång är det Yngve Berlin som svarar på ett osakligt inlägg från Torbjörn Stensson som försvarar att hallen säljs till spekulanter. Högstbjudande eller motbjudande, apropå tennishallen.

Röd Front Röd Front

Röd Front i Lysekil blev som vanligt en trevlig och bra manifestation. Fler i tåget än förra året och över 100 på torget som kunde lyssna på tal av Tove Janzon RKU:s förbundsordförande och Stig Berlin Kommunistiska Partiets ordförande i Lysekil. Röd Front var också den enda demonstrationen i Lysekil eftersom (s) nöjde sig med möte. Läs också om Röd Front i Lysekilsposten 2/5

Nationell och lokal allians driver kommunens ekonomi i botten. 
Kommunen och de ekonomiskt svagaste i samhället får betala regeringens politik, det ställer vi aldrig upp på, därför denna reservation.

De exklusiva villor som ska stå färdiga längs Lysekils nya strandpromenad nästa sommar är nu till salu för omkring åtta miljoner styck. – Skamligt, säger Kommunistiska partiets gruppledare i Lysekil, Yngve Berlin. Läs artikel i Bohusläningen

Med JAS över Libyen faller alliansfriheten
Insändare i Bohusläningen och Lysekilsposten
Läs mer om kommunisternas syn på kriget i Proletären

Kvinnodagen Läs om mötet 

NEJ-sägarna i Lysekilsallians motarbetar arbetsrätt och skärpta miljökrav!
På fullmäktigemötet den 24/3-11 röstade en knapp majoritet NEJ till att skärpa villkoren vad gäller arbetsrätt och miljö, när kommunens inköpsregler beslutades och vi reserverar oss därför mot fullmäktiges beslut.


Bara att komma på tanken att bygga ett flerbostadshus mitt emellan en skola och en livligt frekventerad idrotts och fritidsanläggning borde förvåna varje vän av bra och trygg skolmiljö.
Men detta är vad som sker i Lysekil just nu.
Läs vår reservation från kommunstyrelsen mot att ge  planbesked för ett sexvåningshus på f.d. vattentornets stenfot.

Läs vår reservation mot ansökan om planbesked - Norra Valbodalen
Televerket hade för ett tjugotal år sedan en upplysningskampanj för att slippa kostnader för söndergrävda kablar. Budskapet var. ”Ring först, gräv sedan”. Kommunen har mycket att lära av Televerkets kampanj.

Efter en lyckad valkampanj sitter nu Kommunistiska partiet med i alla kommunala nämnder och några styrelser

Kommunisterna reserverar sig mot budgeten i Lysekil
”Vi står fast vid uppfattningen att det är mer moraliskt att råna en bank än att spara på gamla och sjuka”
Artikel i Lysekilsposten 29/11-10

Kommunistiska Partiet i Lysekil ingår i ett teknisk valsamverkan för att försvaga högerkrafterna.
”Vi gör inget avkall på vår politik genom detta samarbete. Vi kommer att göra så mycket som möjligt så att det uppenbart borgerliga kommer att blockeras”.
Det handlar om ett rent tekniskt samarbete och vi ger aldrig ger upp vår ideologiska profil. Läs mer i Proletären 45

”Vi ser hellre ett rörigt (S) än en fartblind folkpartist vid makten” Artikel i Lysekilsposten 18/11

Viktigast att stoppa högerpolitiken! 
Kommunistiska partiet ser sig som en nödvändig röd röst.

Intervju med Yngve Berlin i Bohusläningen 1/9

Rösta på Kommunistiska Partiet Kommunistiska Partiet tog tre mandat och befäster att vi är fjärde största parti i Lysekil nu med 7,2%.


Slutgiltliga valresultatet kan ni se härl

Protokoll från Länsstyrelsen

Artikel i Lysekilsposten 20/9

Notis i Bohusläningen 24/9


Här kan du läsa vårt lokala valflygblad i pdf.Äntligen ett väl underbyggt och förankrat program med riktlinjer för hur vi skall tackla ungdomens behov, i ett allt hårdare samhälle. Kommunistiska Partiets svar på Barn- och ungdomspolitiska programmet.

Lysekils kommunfullmäktige röstade NEJ till ytterligare privatisering.

På fullmäktigemötet den 23/6 2010 röstade en majoritet emot privatiseringe av hemtjänst och LSS-verksamhet i Lysekils kommun.
Det har föregåtts av en ganska intensiv debatt i media där Kommunistiska Partiet hållt en hög ideologisk profil.
Läs Stig Berlins inlägg i fullmäktigedebatten. 

Läs också artikel i Proletären nr 32

Kommunistiska Partiet anser att kommunfullmäktige som ett absolut minimum måste bejaka nämndernas budgetkrav i budgetramarna 2011.
På fullmäktigemötet 23/6 som varade i 7 timmar avgjordes många viktiga frågor. På kommunens hemsida och i media framställs det som om det vore en offensiv budget när man prutat bort 38,8 miljoner
Läs Kommunistiska Partiets reservation till budgetramar för 2011.

Färgarskolan såldes mot bättre vetande
När kommunfullmäktige skulle besvara ett medborgarförslag om ett ungdomens hus i Lysekil så reserverade vi oss mot det oförkämda svar som presenterades.

Låt Jaffa-apelsinerna ruttna i fruktdisken!

Lördag 5/6-10 höll Kommunistiska Partiet i Lysekil ett protestmöte för att visa sin avsky för Israels angrepp på Ship to Gaza i veckan.
Det var ovanligt mycket folk på stan som fick höra Stig Berlin från kommunisterna fördöma Israels kriminella handlingar och uppmana folk att bojkotta Israel.
Låt Jaffa-apelsinerna och Sharonfrukterna ruttna i fruktdisken var Berlins råd.

Till Sveriges Regering var rådet att bryta alla förbindelser med Israel och verka Krigsförbrytarna och murbyggarna ställs inför internationell domstol!

Skicka dem till krigsförbrytartribunalen i Haag!


Omvänd boplikt en dålig affär för kommunen!

Försäljningen av bostadsrätter till personer som inte får bosätta sig där och stora kostnader för nya bostadsprojekt på andra ställen i kommunen ödelägger kommunens ekonomi, menar Yngve Berlin i en debattartikel i Bohusläningen.

Smaklöst beställningsjobb”
 Kommunistiska Partiets yttrande över planförslaget för Norra hamnstranden.
 Vi i Kommunistiska Partiet är motståndare till ett, vad vi uppfattar smaklöst beställningsjobb från ”entreprenören” för en totalexploatering av strandnära mark i Norra hamnen.

Kommunistiska Partiets yttrande över planförslag södra hamnen 1:114 m.fl
Vi finner det anmärkningsvärt att markägoförhållanden skiftar under pågående planprocess.
Försäljningen av strandnära mark till industritomtpris är inte bara en dålig affär rent ekonomiskt det minskar kommunens inflytande på kommande förändringar.

Röd Front 2010 i Lysekil blev en lyckad tillställning.
Demonstrationen var lika stor som förra året.
Sedan strömmade mycket folk till på mötet på Kungstorget där man fick lyssna till bra politiska och väldigt personliga tal av Henrik Källén och Yngve Berlin. Första och femte namn på kommunisternas valsedel.
Artikel i Bohusläningen 3/5

Röd Front

Röd Front


Kommunledningen tycker tydligen det är helt OK att man mer eller mindre skänker bort vårt gemensamma fastighetsbestånd.
På annat sätt kan man inte tolka svaret, och deras avslag på vår två och ett halvt år gamla motion om hanterandet av ”kommunens fastighetskapital”

Efter avslaget skrev Yngve Berlin följande insändare.

Motion angående planerad försäljning av fastigheten, ”Boviks skola”
Motionen är en uppföljning av en tidigare motion som ännu inte behandlats i fullmäktige.
Den är också en direkt följd av hur kommunen gör sig av med "strategiska fastigheter se ovan.

Vi i Kommunistiska Partiet är bestämt emot att LOV införs i Lysekil
När Lysekils kommunfullmäktige skulle avgöra frågan om LOV (lagen om valfrihet) fegade borgarkartellen ur och begärde återremiss eftersom det fanns en möjlighet att förslaget skulle falla.
Borgarna fick sin minoritetsåterremiss med siffrorna 19-22.
Läs Stig Berlins inlägg i en debatt som varken borgarna eller sossarna ville fortsätta. Men frågan återkommer längre fram i år. Läs också svar på en moderat insändare i frågan."Ger inte kommunens hemtjänstpersonal närhet, kontakt och vänlighet?" och en uppföljande insändare "Vad menar moderaten Karlsson" .
Eftersom inga av ovanstående skrivningar fått något svar. Men att några moderater ändå haft insändare om LOV och har åsikter om vad ”tvättäkta kommunister” anser så svarade vi följande i en insändare i LP "Den Moderata bockfoten lyser fram bakom valfrihetsfraserna."

När en majoritet av Lysekils kommunfullmäktige sålde Färgarskolan reserverade sig Kommunistiska Partiet.

Kommunistiska Partiet beklagar djupt kommunfullmäktiges beslut att sälja fastigheten Färgarskolan.
Beslutet innebar att en utmärkt möjlighet att skapa en mötesplats för ungdomen i tätorten gick förlorad.
Läs reservationen "Sälj inte Färgarskolan" och insändaren ”Mögel eller mygel?” av Yngve Berlin.

Mangelus till viljes till vilket pris som helst?
Bluff och båg kantar affärerna kring anbudsförfarandet om Gymnasiebyggnaden i Rinkenäs. Man blir inte förvånand över valet av Per Mangelus.
Detta var ju beslutat redan hösten 2007 (eller tidigare).
Taktiken att få folk att tro att det fanns ett kommunalt alternativ lyckades och varade ända tills brallorna ramlade ned i och med att det stod klart att Lysekils Bostäder AB aldrig lade något anbud på byggandet av den nya gymnasieskolan. Läs Yngve Berlins inlägg i debatten.

Kommunistiska Partiets syn på Folkomröstning om gymnasieplaceringen.

Märkligt att ”alliansen” och de ”elva” socialdemokraterna i fullmäktige inte tycks vara beredda att genomföra en folkomröstning, om gymnasieskolans nya lokaler skall placeras i Rinkenäs eller inte.
Att ställa sig positiv till en folkomröstning handlar väl inte om man är för eller emot gymnasieskolans placering eller ägandeform? Läs hela inlägget

Politiskt oansvarigt och ekonomiskt lättsinne!

Hur resonerar de politiker som är beredda att riva och rasera 3900 m2 kommunalägda lokaler för att ”överlåta” marken och dess värde på privat/extern ägare och sedan hyra en ny skolbyggnad på samma plats med 20 års hyreskontrakt.
Enbart rivningen av fastigheten kostar 1.7 milj. kr
Bättre och ändamålsenligare skollokaler i Lysekil, självklart, men lämpligast var och till vilket pris?
Läs Yngve Berlins inlägg i debatten om kommunens fastighetsaffärer som är både politiskt oansvarigt och ekonomiskt lättsinne. LÄS HÄR

Humanismen segrade när kommunisterna försvarade funktionshindrades rätt !
I åratal har kommunisterna i Lysekil slagits för ökade budgetramar till inte minst trygghetssystemens försvar. Men i årets budgetdebatt lyckades revolutionärerna spräcka den inhumana enigheten med krav på statliga pengar åt funktionshindrade. Läs artikeln i Proletären nr 5/09 där också Yngve Berlins inledning på budgetmötet 18 december finns att läsa.

Cynisk bostadspolitik i Lysekil !
Skattepengar förskingras när kommunstyrelsen ”skänker” bort
fastigheter på Fridhem. Samtidigt som det planeras för lyxbyggen på "Skandiaverkstomten" . Det är ingen slump att det blivit så att dyrt exklusivt byggande bejakas i KS medan billiga bostäder till behövande utan feta bankböcker förskingras.
Det är en medveten politik. Läs Yngve Berlins inlägg i denna viktiga fråga. Cynisk bostadspolitik i Lysekil! och Lysekils kommun gynnar de rikas bostadsmarknad!

Reservation mot beslutet om "gymnasiebyggnaden" och ”Lokalutredningen”
Under vår långa tid i kommunfullmäktige har vi aldrig upplevt en så låg nivå på debatt och argumentering (och det säger inte lite) som när gymnasieskolans framtida lokalbehov behandlades.
Patetiska Jag-fixerade inlägg blandades med beskrivningar av nuvarande skollokaler som varande rena råttbon.
Falsk matematik med skräcksiffror för underhåll och upprustning av kommunens nuvarande lokaler kontrasterades av glädjekalkyler för hyresprojekten.
Nedskärningar och ickepedagogiska omflyttningar kommer att följa i spåren och vi reserverar oss till förmån för vårt egna konkreta yrkande i frågan.

Klipp från Lysekilsposten 27/6-08

I debatten om budgetramarna på fullmäktigemötet 26/6 -08 så sa Kommunistiska Partiets representant Yngve Berlin att det vore mer moraliskt att råna en Bank än att spara på gamla och sjuka. Beslutet blev att just spara på dessa utsatta grupper.
Vi ville få kommunfullmäktige, ”att som ett minimum bejaka nämndernas budgetkrav och kräva av regering och riksdag att stärka kommunernas ekonomi istället för att sabotera den”.
Vi lyckades inte och vi reserverar oss mot det beslut och den budget som nu drabbar Lysekil.
Läs vår reservation mot budgetramarna.


Sök på hemsidan !! Ni kan nu söka bland allt som är skrivit på denna sida. Skriv in ett sökord och klicka på sök.


Sök på den här sidan
 Denna sida startade 21/1 2001      Senast uppdaterad 21/7 2015