KOMMUNISTERNAS KOMMUNPOLITIK I LYSEKIL

På denna sida har vi samlat vad vi gjort och sagt i kommunpolitiken i Lysekil de senaste åren.
Här konkretiserar vi kampen mot besparingsivern och visar ett alternativ till den politik som idag är förhärskande i Sverige.
Om vårt övriga arbete i Lysekil kan du läsa HÄR

På fullmäktigemötet den 31/1-13 beslutade en majoritet att sälja ännu en för kommunen viktig fastighet. "Boviks skola såldes med röstsiffrorna 31 för försäljning och 6 emot. däribland  Kommunistiska Partets 3 mandat. Vi anser att det är ett politiskt fattigdomsbevis att sälja Boviks skola. Läs vår reservation!

Efter en budgetdebatt där Kommunistiska Partiet utgjorde enda oppositionen mot nedskärningspolitiken så får man dagen efter läsa nedanstående rubrik i lokaltidningen. "Allt pekade på maktskifte." Upprörda sossar anklagade oss för att ha räddat alliansen.
Om nu sossarna ville ”ta makten” borde man väl förankra detta med andra partier och ha en handlingslinje. Nu valde (s) att helt stödja en budget som ger nedskärningar på 30 miljoner, en sådan budget kan vi i Kommunistiska Partiet självklart inte stödja. Det fanns faktiskt alternativa förslag som (s) valde att inte stödja som skulle förstärkt budgeten med 30 miljoner. Att påstå att vi i (k) skulle ha valt att stödja Alliansen för att vi inte ville delta i denna dimridå om vad budgeten gäller är oerhört oärligt. Synd att LP:s läsare får en så felaktig bild av vad frågan gäller. Men alla kommer att bli varse (S)veket när nedskärningarna kommer att dugga tätt.

Som svar på detta kan ni läsa reservationen mot budgeten som publicerades som insändare i LP och en krönika av Yngve Berlin som beskriver budgetdebatten som en fotbollsmatch. Läggmatch och sämre ekonomi bådar inte gott för nästa säsong.Budgeten för Lysekils Kommun är rejält underfinansierad och har som mål nedskärningar i viktig verksamhet och utförsäljning av kommunens tillgångar. Läs också Yngves insändare tillika reservation mot budget 2013

På flera möten i de kommunala församlingarna har Kommunistiska Partiet agerat för en höjning av skattesatsen och en omfördelning av resurser så att nödvändig verksamhet kan behållas och utvecklas.
Läs Budgetreservationen från KS-mötet 15/11-12
Läs Yngve Berlins inlägg på budgetmötet med våra yrkande på budget -13

Lysekil på väg in i en humanitär återvändsgränd.
Kommunstyrelsens majoritet föreslår att Lysekil skall minska antalet kommunfullmäktigeledamöten inför 2014 års val.
Kommunistiska Partiet reserverade sig mot detta beslut. Läs vår motivering.

Reservation mot bildade av gemensam miljöorganisation och politisk miljönämnd för 3 kommuner.
På fullmäktigemötet den 25/10-12 var enligt vår uppfattning majoriteten övertygande överens om att man vill driva igenom en nämndbildning och krympa den politiska oppositionens inflytande. Det är majoritetens demokratiska sinnelag som brister och är problemet.
Därför reserverade vi oss mot beslutet att bilda en oppositionsfri miljönämnd i Lysekil.

Kommunistiska Partiet reserverar sig mot ny detaljplan för Boviks skola eftersom vi anser att den skall användas för allmänhetens bruk.

Inför beslutet om skattesatsen på fullmäktigemötet 25/10-12 lämnades följande reservation in på senaste KS-mötet
"Vi ser ingen annan möjlighet att bromsa upp ödeläggelsen än att föreslå en kommunal skattehöjning och lita till den lokala solidariteten."

På fullmäktigemötet 27/9-12 ställde Kommunistiska Partiet en interpellation om utförsäljningen av kommunens fastighetskapital.
Är kommunalrådet med tanke på ambitionerna i ungdomspolitiska programmet om ungdomens/familjens hus och behovet att minska kommunens externa hyreskostnader beredd att ompröva beslutet att sälja fastigheten Bovik?


Kommunistiska Partiet anser att en minskning av fullmäktige från 41 till 31 ledamöten otvivelaktigt kommer att innebär en sämre ”representation av folkviljan i allmänna
Läs vårt remissvar på utredningsgruppens förslag om förändrad politisk organisation

På fullmäktigemötet den 27 juni diskuterades en handlingsplan som skall ”spara” 20 – 30 miljoner. Det är rena hånet mot vanliga löntagare och arbetslösa, när samma politiker och tjänstemän plöjt ner minst 40 – 50 miljoner i strandpromenader och en tjusiga stensatt entré till den ”nya” stadsdelen i Norra Hamnen, som inte ett dugg bidragit till ökade skatteintäkter.
Läs vår reservation mot Kommunens handlingsplan 2012 – 2014

Det är många frågor som beslut tas över huvudet på Lysekils medborgare. Läs kommunisternas interpellation till fullmäktigemötet 23/2-12 om Lysehemmets nedläggning. Också i LP-artikel 24/2

En otillräcklig redovisning visar att strandpromenaden blev 10 milj dyrare än beräknat. Ändå är mängder av kostnader inte med. Så vi väntar med spänning på verkliga kostnaden. Bohusläningen 11/1-12

Flyttcirkusen med barn håller som bäst på i Lysekil. Vi har i Bildningsnämnden tidigare reserverat oss mot ett oövertänkt beslut som nu har rivits upp och nya ofärdiga planer skall beslutas. Läs lite av vad som sagts från oss i pressen:  LP 11/1..  LP 12/1.. LP 18/1..
Nu har beslut tagits mot bättre vetande utan att varken personal eller föräldrar fått vara med och påverkat beslutet. Ett besynnerligt möte 21/2 där Alliansmajoriteten vägrade diskutera sakfrågan. Läs reservationen mot beslutet publicerades också i
LP 23/2-12

Reservationer mot bildningsnämndens beslut den 3 januari 2012 avseende budget 2012
Vid tidigare möte yrkade K och MP tillsammans att nämndens ekonomiska ramar skulle återremitteras till KF eftersom konsekvensanalys helt saknades när rambeslutet togs. Vår uppfattning var då och är nu att bildningsnämnden inte kan ta ansvar för de konsekvenser som en raserad ungdoms- och fritidsverksamhet kommer att leda till.  Läs vår reservation även i Lysekilsposten

Profit på vanvård som affärsidé: Reservation mot fullmäktiges budget 2012

När budgeten på bildningsnämndens möte 1/11-11skulle antas reserverade sig Kommunistiska Partiet och Miljöpartiet mot dessa huvudlösa besparingar. Läs här

Social service till salu, i vems intresse?

För ett år sedan hade Kommunistiska Partiet  en avgörande roll när Lysekils kommunfullmäktige stoppade borgaralliansens försök att privatisera hemtjänsten. Nu lyckades alliansen med hjälp av två avhoppade sossar att få igenom LOV i en begränsad omfattning.
Läs Kommunistiska Partiets reservation till det beslutet.

Kommunistiska Partiet anser att kommunen skall upplåta strandnära och strategisk mark med tomträttsavtal och inte sälja som man gjorde billigt till Gullmarsstrands ägare.
Ytterst handlar fullmäktiges beslut om vem som skall ha ”mervärdet” (värdeökningen) på den kommunalägda marken när fastigheten byter ägare inom en överskådlig framtid.
Skall det tillfalla kommunmedborgarna eller privatiseras? 
Läs reservationen mot försäljningsbeslutet          
     

Budgetramarna är lättsinnigt och oansvarigt satta.

Huvuddragen i fullmäktigemajoritetens beslut till rambudget är att verksamheten skall skäras ned med över 21 miljon kronor och att ännu mer av kommunens fastighetskapital skall privatiseras. Budgeten är en baklängesräkning där ekonomiutskottet utan hänsyn till direkta och långsiktiga konsekvenser får siffrorna att ”stämma” när verksamhetens slutsumma skrivs in. Läs hela vår reservation mot budgetramarna

Fräck överklass och korkade politiker, vilken usel kombination för medborgare och skattebetalare. Debattartikel när gymnasiet säljs.
Kommunen skär ner och Mangelus snor åt sig!

Vi reserverade oss mot Bildningsnämndens beslut att flytta stora delar av förskola och lågstadiet till de lokaler som blir över när gymnasiet flyttar. Läs hela reservationen

NEJ-sägarna i Lysekilsallians motarbetar arbetsrätt och skärpta miljökrav!
På fullmäktigemötet den 24/3-11 röstade en knapp majoritet NEJ till att skärpa villkoren vad gäller arbetsrätt och miljö, när kommunens inköpsregler beslutades och vi reserverar oss därför mot fullmäktiges beslut.

Bara att komma på tanken att bygga ett flerbostadshus mitt emellan en skola och en livligt frekventerad idrotts och fritidsanläggning borde förvåna varje vän av bra och trygg skolmiljö.
Men detta är vad som sker i Lysekil just nu.
Läs vår reservation från kommunstyrelsen mot att ge  planbesked för ett sexvåningshus på f.d. vattentornets stenfot.

Vad anser kommunalrådet
om
det initiativ som tagit av ideella krafter, att utveckla bland annat tennisverksamheten, är han beredd att verka för att kommunfullmäktige omprövar försäljningsbeslutet? Se motionen nedan.

Kommunistiska Partiet vill ha kvar Tennishallen i kommunal ägo. Läs vår motion i frågan
Läs artikel i Lysekilsposten

Läs vår reservation mot ansökan om planbesked - Norra Valbodalen
Televerket hade för ett tjugotal år sedan en upplysningskampanj för att slippa kostnader för söndergrävda kablar. Budskapet var. ”Ring först, gräv sedan”. Kommunen har mycket att lära av Televerkets kampanj.

Efter en lyckad valkampanj sitter nu Kommunistiska partiet med i alla kommunala nämnder och några styrelserKommunisterna reserverar sig mot budgeten i Lysekil
”Vi står fast vid uppfattningen att det är mer moraliskt att råna en bank än att spara på gamla och sjuka”

Artikel i Lysekilsposten 29/11-10

Kommunistiska Partiet i Lysekil ingår i ett teknisk valsamverkan för att försvaga högerkrafterna.
”Vi gör inget avkall på vår politik genom detta samarbete. Vi kommer att göra så mycket som möjligt så att det uppenbart borgerliga kommer att blockeras”.
Det handlar om ett rent tekniskt samarbete och vi ger aldrig ger upp vår ideologiska profil. Läs mer i Proletären 45-10

Äntligen ett väl underbyggt och förankrat program med riktlinjer för hur vi skall tackla ungdomens behov, i ett allt hårdare samhälle. Kommunistiska Partiets svar på Barn- och ungdomspolitiska programmet.

Lysekils kommunfullmäktige röstade NEJ till ytterligare privatisering.

På fullmäktigemötet den 23/6 2010 röstade en majoritet emot privatiseringe av hemtjänst och LSS-verksamhet i Lysekils kommun.
Det har föregåtts av en ganska intensiv debatt i media där Kommunistiska Partiet hållt en hög ideologisk profil.
Läs Stig Berlins inlägg i fullmäktigedebatten. 

Läs också artikel i Proletären nr 32-10

Kommunistiska Partiet anser att kommunfullmäktige som ett absolut minimum måste bejaka nämndernas budgetkrav i budgetramarna 2011.
På fullmäktigemötet 23/6 som varade i 7 timmar avgjordes många viktiga frågor. På kommunens hemsida och i media framställs det som om det vore en offensiv budget när man prutat bort 38,8 miljoner
Läs Kommunistiska Partiets reservation till budgetramar för 2011.

Färgarskolan såldes mot bättre vetande
När kommunfullmäktige skulle besvara ett medborgarförslag om ett ungdomens hus i Lysekil så reserverade vi oss mot det oförkämda svar som presenterades.
 
Är det en politisk snyftkampanj på gång, igen?
En chef vill sluta sin anställning i Lysekils kommun och flytta till Trollhättan, och kommunledningen gör genast en snyfthistoria av detta ganska banala faktum?
"Vissa politiker", pekas ut och skall näpsas av den allsmäktiga kommunledningen.
Jag känner mig lika delaktig i denna schism som i 30-åriga kriget och inte heller sympatiserar jag med härförarna i någon av konflikterna.
Dessa "vissa" politiker kan säkert vara påstridiga och kanske inte alltid så polerade i sitt umgänge med kommunens tjänstemän, men det är väl politisk opposition i sig som man är ute efter att tysta?
Läs hela Yngve Berlins insänd

Omvänd boplikt en dålig affär för kommunen!
Försäljningen av bostadsrätter till personer som inte får bosätta sig där och stora kostnader för nya bostadsprojekt på andra ställen i kommunen ödelägger kommunens ekonomi, menar Yngve Berlin i en debattartikel i Bohusläningen.

Smaklöst beställningsjobb”
 Kommunistiska Partiets yttrande över planförslaget för Norra hamnstranden.
 Vi i Kommunistiska Partiet är motståndare till ett, vad vi uppfattar smaklöst beställningsjobb från ”entreprenören” för en totalexploatering av strandnära mark i Norra hamnen.

Kommunistiska Partiets yttrande över planförslag södra hamnen 1:114 m.fl
Vi finner det anmärkningsvärt att markägoförhållanden skiftar under pågående planprocess.
Försäljningen av strandnära mark till industritomtpris är inte bara en dålig affär rent ekonomiskt det minskar kommunens inflytande på kommande förändringar.

Kommunledningen tycker tydligen det är helt OK att man mer eller mindre skänker bort vårt gemensamma fastighetsbestånd.
På annat sätt kan man inte tolka svaret, och deras avslag på vår två och ett halvt år gamla motion om hanterandet av ”kommunens fastighetskapital”

Efter avslaget skrev Yngve Berlin följande insändare.

Motion angående planerad försäljning av fastigheten, ”Boviks skola”
Motionen är en uppföljning av en tidigare motion som ännu inte behandlats i fullmäktige.
Den är också en direkt följd av hur kommunen gör sig av med "strategiska fastigheter se ovan.

Vi i Kommunistiska Partiet är bestämt emot att LOV införs i Lysekil
När Lysekils kommunfullmäktige skulle avgöra frågan om LOV (lagen om valfrihet) fegade borgarkartellen ur och begärde återremiss eftersom det fanns en möjlighet att förslaget skulle falla.
Borgarna fick sin minoritetsåterremiss med siffrorna 19-22.
Läs Stig Berlins inlägg i en debatt som varken borgarna eller sossarna ville fortsätta. Men frågan återkommer längre fram i år. Läs också svar på en moderat insändare i frågan."Ger inte kommunens hemtjänstpersonal närhet, kontakt och vänlighet?" och en uppföljande insändare "Vad menar moderaten Karlsson" .
Eftersom inga av ovanstående skrivningar fått något svar. Men att några moderater ändå haft insändare om LOV och har åsikter om vad ”tvättäkta kommunister” anser så svarade vi följande i en insändare i LP "Den Moderata bockfoten lyser fram bakom valfrihetsfraserna."

När en majoritet av Lysekils kommunfullmäktige sålde Färgarskolan reserverade sig Kommunistiska Partiet.

Kommunistiska Partiet beklagar djupt kommunfullmäktiges beslut att sälja fastigheten Färgarskolan.
Beslutet innebar att en utmärkt möjlighet att skapa en mötesplats för ungdomen i tätorten gick förlorad.
Läs reservationen "Sälj inte Färgarskolan" och insändaren ”Mögel eller mygel?” av Yngve Berlin

Valårets budget i Lysekil, ett smaklöst politiskt spel.
Kommunistiska Partiets reservation från fullmäktiges budgetmöte 27/10 -09

Ensidigt gynnande av kapitalstarka

Vem har beslutat att bygga en överdådig brygga eller mangelus-veranda och strandpromenad för den enorma kostnaden av (minst) 30 miljoner kronor.

Samtidigt med ytterligare nedskärningar av verksamhet i vård, skola och omsorg.
I Kommunfullmäktige finns inga sådana beslut tagna.

Läs Yngve Berlins Inlägg i debatten som publicerades i Lysekilsposten 21/9 -09.

Varje framsida har en baksida!
Att på kommunens bästa obebyggda centrala mark bygga svindyra sommarvistelser för kapitalstarka grupper som inte betalar en krona i kommunalskatt är ekonomiskt ödelägg för kommunen.
Läs vår reservation mot exploateringsavtal i Gamlestan

Nedskärningar och överdåd.
Våra kommentarer och reservation mot inrikningen på budgeten på fullmäktiges junimöte.
Vi tycker det är oansvarigt att ta oansvariga beslut så vi tar vårt ansvar och säger nej till Kommunstyrelsens förslag.

Mangelus till viljes till vilket pris som helst?
Bluff och båg kantar affärerna kring anbudsförfarandet om Gymnasiebyggnaden i Rinkenäs. Man blir inte förvånand över valet av Per Mangelus.
Detta var ju beslutat redan hösten 2007 (eller tidigare).
Taktiken att få folk att tro att det fanns ett kommunalt alternativ lyckades och varade ända tills brallorna ramlade ned i och med att det stod klart att Lysekils Bostäder AB aldrig lade något anbud på byggandet av den nya gymnasieskolan. Läs Yngve Berlins inlägg i debatten.

När Lysekils kommunfullmäktige behandlade Kommunistiska Partiets motion om att bojkotta Israeliska varor så blev motionen nedröstad.

Vi vill att Lysekils folkvalda församling gör den lilla insats den överhuvudtaget kan göra för att mildra lidandet. Sluta köp blodiga varor. Läs Yngve Berlins argumentation för att motionen skulle antagas.

Kommunisterna tackar nej till politisk dressyrkurs.
När fullmäktigeledarmöten i Lysekil av kommunalrådet och kommunchefen blev kallad till "utbildning" av politiker så valde Kommunistiska Partiet att med ett öppet brev meddela att vi inte kommer att närvara.
"När vi läser i er ”kallelse” (inte inbjudan) till utbildningsdagen att Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson skall hålla inledning och avslutning av utbildningen, blir vi lite konfunderade.
Handlade det inte om att utbilda politiker för att komma tillrätta med den psykosociala ohälsan på olika nivåer i kommunen?" Läs brevet

Kommunistiska Partiets motion om kollektivavtal för att förhindra bl.a. lönedumpning antogs av Kommunfullmäktige i Lysekil den 26/2-09. Tvärtemot Kommunstyrelsens avslagsyrkande.
Läs Yngve Berlins argumentering
.

Kommunistiska Partiets syn på Folkomröstning om gymnasieplaceringen.

Märkligt att ”alliansen” och de ”elva” socialdemokraterna i fullmäktige inte tycks vara beredda att genomföra en folkomröstning, om gymnasieskolans nya lokaler skall placeras i Rinkenäs eller inte.
Att ställa sig positiv till en folkomröstning handlar väl inte om man är för eller emot gymnasieskolans placering eller ägandeform? Läs hela inlägget

Politiskt oansvarigt och ekonomiskt lättsinne!

Hur resonerar de politiker som är beredda att riva och rasera 3900 m2 kommunalägda lokaler för att ”överlåta” marken och dess värde på privat/extern ägare och sedan hyra en ny skolbyggnad på samma plats med 20 års hyreskontrakt.
Enbart rivningen av fastigheten kostar 1.7 milj. kr
Bättre och ändamålsenligare skollokaler i Lysekil, självklart, men lämpligast var och till vilket pris?
Läs Yngve Berlins inlägg i debatten om kommunens fastighetsaffärer som är både politiskt oansvarigt och ekonomiskt lättsinne. LÄS HÄR

Humanismen segrade när kommunisterna försvarade funktionshindrades rätt !
I åratal har kommunisterna i Lysekil slagits för ökade budgetramar till inte minst trygghetssystemens försvar. Men i årets budgetdebatt lyckades revolutionärerna spräcka den inhumana enigheten med krav på statliga pengar åt funktionshindrade. Läs artikeln i Proletären nr 5/09 där också Yngve Berlins inledning på budgetmötet 18 december finns att läsa.

MOTION OM BOJKOTT AV ISRAELISKA VAROR    
Kommunistiska Partiet lämnade 29/1 in en motion till Lysekils kommunfullmäktige med krav om en kommunal bojkott av Israeliska varor. Läs hela motionen

Cynisk bostadspolitik i Lysekil !
Skattepengar förskingras när kommunstyrelsen ”skänker” bort fastigheter på Fridhem. Samtidigt som det planeras för lyxbyggen på "Skandiaverkstomten" . Det är ingen slump att det blivit så att dyrt exklusivt byggande bejakas i KS medan billiga bostäder till behövande utan feta bankböcker förskingras.
Det är en medveten politik. Läs Yngve Berlins inlägg i denna viktiga fråga. Cynisk bostadspolitik i Lysekil! och Lysekils kommun gynnar de rikas bostadsmarknad!

Politikerslarv och bolagisering chockhöjer hyrorna i Lysekil !
På fullmäktigemötet den 13/11 hade vår fartblinda kommunledning tänkt klubba beslutet att bolagisera kommunens fastighetsförvaltningen.
Innebärande att en fjärdedel av fastighetsbeståndet säljs eller rivs och att hyresnivån i kommunens kvarvarande fastigheter höjs med 5,5 % per år under följande fem år. (ca 60-70 miljoner) ”för att komma till rätta med det eftersatta underhållet !!!!”
Läs mer här

Slå vakt om Lysekils Hamn!
På fullmäktigemötet den 9/10 -08 beslutades att bolagisera Lysekils hamn.
Som enda parti röstade (k) emot detta eftersom vi ser stora faror för hamnens verksamhet och för att vi är bestämt motståndare till att bolagisera kommunens verksamhet. Läs reservationen

Kommunledningen i Lysekil har blivit fartblind!
Åtskilliga miljoner av skattemedel har satsats på konsulter och utredningar med uppgift att bekräfta den officiella lögnen att all verksamhet blir bättre om det drivs av privat vinstintresse istället för med offentligt anställda människor.
Det flesta är förlorare i detta nyliberala hasardspel med människor och skattemedel. Läs mer om vår åsikt.

Odemokratiska val till nämnderna.
Många Lysekilsbor står idag frågande inför de politiska beslut som tas i kommunen och inte minst hur dessa beslut växt fram.
På fullmäktigemötet 18/9-08 förättades 31 val till nämnder och styrelser. Många av dessa sitter inte i fullmäktige eller står ens på någon vallista. Detta föranledde Kommunistiska Partiet att reservera oss mot dessa odemokratiska val. Läs vår reservation.

Kommunistiska Partiet vill ha rättvisare partistöd utan att öka kommunens kostnader.
Bakgrund till den diskussion arvodesberedningen nu håller på att avsluta är att Lysekilspartiets Ronald Rombrant inför valet 2006 prompt ville införa arvode för dem som deltog i kommunfullmäktiges möten.
I tider av nedskärningar och ökad arbetsbelastning på kommunens anställda inom en rad områden är det enligt vår uppfattning omoraliskt att höja beslutsfattarnas löner och arvoden.
Det är ur demokratiskt synvinkel viktigt att privatekonomin för de folkvalda inte begränsar deras möjlighet att leva upp till det politiska förtroende väljarna givit dem. Läs vårt yttrande

Reservation mot beslutet om "gymnasiebyggnaden" och ”Lokalutredningen”
Falsk matematik med skräcksiffror för underhåll och upprustning av kommunens nuvarande lokaler kontrasterades av glädjekalkyler för hyresprojekten.
Nedskärningar och ickepedagogiska omflyttningar kommer att följa i spåren och vi reserverar oss till förmån för vårt egna konkreta yrkande i frågan.

I debatten om budgetramarna på fullmäktigemötet 26/6 -08 så sa Kommunistiska Partiets representant Yngve Berlin att det vore mer moraliskt att råna en Bank än att spara på gamla och sjuka. Beslutet blev att just spara på dessa utsatta grupper.
Vi ville få kommunfullmäktige, ”att som ett minimum bejaka nämndernas budgetkrav och kräva av regering och riksdag att stärka kommunernas ekonomi istället för att sabotera den”.
Vi lyckades inte och vi reserverar oss mot det beslut och den budget som nu drabbar Lysekil.
Läs vår reservation mot budgetramarna.

Kommunistiska Partiet reserverade sig mot beslutet om gymnasiefrågan i Lysekil den 24/1-08.
Med tanke på att inte bara borgaralliansen, utan även många (s) ledarmöten i fullmäktige bländas av Mangelus skisser och byggplaner i Gamlestan/Rinkenäs är risken överhängande att kommunen kommer att avsäga sig ägandet.

Hur ställer sig Kommunistiska Partiet till nya lokaler för gymnasiet i Lysekil?
Denna debattartikel ger svar på den frågan.
Lysekils skollokaler skall ägas av Lysekils kommun, punkt slut!
Inför beslutet januari -08 gjorde vi en komplettering till ovanstående skrivning.
"Falsk matematik i skolfrågan
."

Kommunistiska Partiets reservation mot Budgeten för 2008!
Vi reserverade oss till förmån för våra egna yrkanden på fullmäktiges budgetmöte 21/12 -07 .
Dessa yrkande svarar mot de verkliga behoven så som vi uppfattar dem.
Vår huvudkritik mot budgeten är att den är knapp, den svarar nätt och jämnt upp till ”lagkraven”.
Vi vill att den förstärks men inser att kommunen måste få tillgång till en större del av samhällets totala resurser.

Kommunistiska Partiet röstade emot bolagisering i Lysekil.
Kommunistiska Partiet reserverade sig när Lysekils kommunfullmäktige den 22/11-07 med röstsiffrorna 39-2 beslutat att bilda en koncern med moderbolag och bolag för teknisk verksamhet mm. ,
Vi hade naturligtvis egna yrkanden som motförslag till bolagiseringen.


Interpellation från (k) om Kommunledningens regelvidriga fastighetsaffärer.
Det finns tydligen inga gränser för vad Lysekils kommunledning är beredd att göra för att stärka P Mangelus fastighetsimperium.
Den senaste ”affären” kan undertecknad inte finna annat ord för än korrupt!
Läs hela interpellationen. Läs mer om kommunens suspekta ageranden i artiklarna nedan.

Motion angående ökad demokratisk kontroll av kommunens fastighetskapital.
Det är helt uppenbart att det behövs en bättre demokratisk kontroll av hur kommunen hanterar sitt fastighetskapital.
Eftersatt underhåll är bara en del av en systematisk misshushållning.
Åtskilliga miljoner kr av medborgarnas egendom i form av fastigheter har mer eller mindre sänkts bort av kommunledningen. Läs hela motionen.

Är kommunfullmäktige på väg att reduceras till en demokratisk fasad ?
"Jag vill påstå att det pågår ett systemskifte av stora mått i kommunen där enskilda politiker i samarbete med tjänstemän, konsulter och kapitalstarka krafter med glasklara egenintresse agerar bakom lykta dörrar." Så inleder Yngve Berlin en interpellation som följs av fyra frågor till kommunalrådet RolandKarlsson. Läs hela interpellationen.

Budgetdebatt i Lysekils kommunfullmäktige
I Proletären nr 28-07 publicerades en artikel identisk med den reservation och i linje med den argumentation och de konkreta yrkande som Kommunistiska Partiet levererade på Lysekils kommunfullmäktiges budgetmöte i juni 2007


Kommunisterna i Lysekil försvarar de offentliganställda
I Proletären nr 27-07 publiceras en artikel från fullmäktiges junimöte där vi sade blankt nej till förslaget till åtgärdsplanen med konkurrensutsättning och privatisering som ledmotiv och föreslog istället en satsning på den egna verksamheten och personalen.


Ge socialnämnden pengar till nödvändiga vårdplatser!
Kommunfullmäktigemajoritetens beslut att vägra ge socialnämnden tillräckliga medel för att skapa 15 nya vårdplatser (för att kunna ta hem medicinskt färdigbehandlade patienter) tycker vi är upprörande.
Läs vår reservation mot beslutet

När vallöften har förvandlats till parlamentarisk makt och valrörelse övergått till vardag är det inte mycket som står att känna igen hos de styrande politikerna.
Det visar ovanstående beslut tydligt.
Sveket mot väljarna faller i detta läge tyngst på miljöpartiet.
Läs mer från Proletären 9-07

Basteviksholmarna hade varit ett bättre alternativ!
På senaste fullmäktigemötet beslutades om en ny småbåtshamn, med en kö på över 800 personer och en förskingrad möjlighet att bygga vid Basteviksholmarna kunde vi inte säga nej till denna utbyggnad. I lokalpressen kunde man få uppfattningen att vi var odelat positiva vilket inte var fallet. Läs mer här

"- Är kommunstyrelsens ordförande beredd att upphäva köpet med anledning av förändrade förutsättningar och låta det folkvalda kommunfullmäktige avgöra frågan."

Ovanstående var en av de frågor Kommunistiska Partiet ställde till KS ordförande i en interpellation på fullmäktigemötet torsdag 25/1. Detta med tanke på den senaste kommunala fastighetsaffären.
Svaret på ovanstående fråga blev NEJ. Det står än en gång klart att det bara finns ett parti som är vänsteropposition i Lysekils fullmäktige. Läs mer i Proletären nr 6-07

Torsdag den 14 december samlades Lysekils kommunfullmäktige för att slutligen och formellt avgöra vilka människor som skulle befolka kommunstyrelsen och de politiska nämnderna och vem eller ”vilka” som skulle bli kommunalråd. Därmed är dokusåpan över utan några överraskningar.
Efter mycket rävspel blev Kommunistiska Partiet, kommunens fjärde största parti inte representerade i varken Kommunstyrelsen eller nämnder, medan fyra mindre partier gör det. Läs partiets reservation.

Läs också sammanfattningen av dokusåpan”vem vill bli kommunalråd” från Proletären nr 50-06

Vad är det för fel att ha visioner?

Efter valet har Kommunistiska Partiet blivit påhoppade av diverse "patentdemokrater" som förfasat sig över vårt partis politik. Här får en Kurt Olsson svar på tal från Yngve Berlin.

Kommunistiska Partiets yrkande i budgetdebatten i Lysekils fullmäktige 30/11 -06

Så verkar då Lysekils egen dokusåpa,”vem vill bli kommunalråd” vara avslutad.

Förstapriset, ett fyraårskontrakt som kommunalråd gick till folkpartiets Roland Karlsson.
Men finalen blev lite avslagen, den nu korade vinnaren hade nämligen (förmodligen i samförstånd med den andre aspiranten)  kuppartat lagt ett förslag på sista KS mötet, om ytterligare ett kommunalråd.
Köp en betala för två var vår förvalsanalys som nu med kuslig träffsäkerhet bekräftas.
Och vi behöver inte tveka över de politiska effekterna. Kliar du mej, kliar jag dej – syndromet kommer att förstärkas, den kommande mandatperioden.
Men visst är det märkligt vad lätt man kan få fram pengar till vissa saker.
När ”goda” råd är dyra så finns det tydligen pengar.
Läs hela debattartikeln som är skriven inför budgetmötet i Lysekils kommunfullmäktige

Öppet brev till kommunfullmäktiges valberedning i Lysekil.

Inför valberedningens 1:a möte den 22/11 känner vi i Kommunistiska Partiets styrelse oss nödgade att skriftligen och offentligt framföra vår uppfattning om valen till nämnder och styrelser i Lysekils kommun.Främsta skälet till detta är naturligtvis det faktum att vi som enda politiska parti i Lysekils kommunfullmäktige inte fått tillträde till valberedningen.
LÄS HELA BREVET.

Kommunisterna i Lysekil ställer miljökrav på Preemraff.
I en motion till Lysekils kommunfullmäktige ställer Kommunistiska Partiet krav på opartiska mätningar och hårdare krav för att minska utsläpp av cancerframkallande kolväte.
Hela motionen kan läsas här
I Proletären nr 45 kan ni också läsa ett reportage om denna fråga. Där finns också en intervju med Kommunistiska Partiets fullmäktigegrupp.

Det politiska spelet fortsätter och liknar alltmer en lokal dokusåpa "Vem vill bli kommunalråd."
Efter valet har utspelen från partierna duggat tätt. Vi i Kommunistiska Partiet har till skillnad från övriga partier hela tiden efter det att valresultatet blev klart, stått fast vid vår analys och uppfattning.
Det vill säga att väljarnas vilja INTE kan tolkas som att det skall vara borglig majoritet i Lysekils politiska nämnder och styrelser. Den första analysen kan läsas längre ned på sidan.
Nu kommenterar vi de senaste turerna i dokusåpan. Läs här

Det politiska rävspelet nonchalerar väljarnas vilja.
Veckan efter valet verkar det klart att (s) går i opposition. Man påstår också att vi i (k) inte skulle vara att lita på. Kommunistiska Partiet har på sitt medlemsmöte diskuterat valresultatet och det taktiska spel om makt och positioner som försiggår i Lysekils kommun.
Vi kan konstatera att trots att vi gick kraftigt framåt i kommunalvalet och förstärkte vår plats som kommunens fjärde största parti kommer vi än en gång att manövreras bort från nämnder och styrelser.
Läs vårt uttalande från mötet onsdag 27/9-06.

I en motion till Lysekils fullmäktige 13/3-06 upprepar Kommunistiska Partiet sina budgetkrav.
- Att kommunfullmäktige för att motverka drogmissbruk, håglöshet, utanförskap och negativ gängbildning bland ungdom ger resurser till att öka öppethållandet på kommunens fritidsgårdar.
- Att kommunfullmäktige ger socialnämnden ökade resurser för att förstärka ”fältarbetet” bland ungdomarna.
Läs hela motionen här

En borglig kommunpolitiker uttryckte ganska väl det politiska läget på budgetmötet i Lysekil torsdag 17/11-05.
”Av åtta närvarande partier är sju i stort sett överens om varje siffra i budgeten för 2006, det är bara ett parti på en annan front”.
Han har så rätt. Trots att ytterligare en nedskärningsbudget i raden de senaste åren skulle debatteras och klubbas var det bara ett parti som opponerade sig.
Läs Kommunistiska Partiets reserveration.

Kommunisterna i Lysekil yttrar sig om en konsultrapport som bland annat föreslår en Kommunchef.
”Lägg utredningen om Kommunchef till handlingarna och ta tag i de verkliga politiska problemen, kampen mot nyliberalismen och för en offentlig sektor och trygghet värt namnet."

Det kan vara av intresse för hemsidans läsare ta del av analysen och svaret. Läs svaret.

Läs också insändare som skrevs med anledning av beslutet i KS att gå på utredningens förslag.
Det är fullständig odemokratiskt att en kommunchef skall ”driva ett förändringsarbete som kraftfullt påverkar både

Försäljningen av Lysekils sjukhusbyggnad och Brastads vårdcentral har präglats av ett politiskt apspel där medborgarna förts bakom ljuset av politikerna. På fullmäktigemötet i Lysekil den 12/5-05 beslutades att inte köpa Lysekils sjukhus. Läs här om kommunisternas syn på frågan. Artikel och reservation till beslutet att inte köpa.

Lysekils kommunfullmäktige backade inför Kommunistiska Partiets krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Läs mer

Lysekils kommunfullmäktige röstade den 12/5 med knapp majoritet nej till medborgarförslaget att skapa en vänort i Palestina. Läs mer.

Skandal att ställa in fullmäktiges aprilmöte!

Trots mängder av viktiga frågor så ställdes fullmäktigemötet för april in! En av dessa frågor är förköp av Lysekils sjukhus. Vår bestämda uppfattning är att medborgarnas egendom inte får förskingras, därför måste kommunen använda sin förköpsrätt. Läs mer

På ett offentliga möte med Anders Carlsson antogs ett uttalande som protesterade mot regionpolitikernas fastighetsaffärer med försäljningen av Lysekils sjukhus. Läs här

I ett gemensamt utspel motionerar Kommunistiska Partiets fullmäktigeledamöter i Gislaved, Karlshamn och Lysekil om kraftåtgärder för att värna löner och arbetsrätt vid kommunal upphandling.
Läs motionen.

Det pågår en tidvis hetsig debatt om vården i Lysekil. Trots kö till vården har socialnämndens majoritet av s och m beslutat att stänga en vårdavdelning. Efter att predikat större nedskärningar i fullmäktige går nu fp och kd emot detta beslut. Ett ryggradslöst dubbelspel från fp och kd.
Kommunistiska Partiet hävdar bestämt att det inte är resurser som saknas utan den politiska viljan.
Man måste motverka nyliberalismens orättfärdigheter, inte verkställa dem. Läs våra åsikter här.

Vid budgetmötet i Lysekils fullmäktige 18/11-04 var KPML(r) tvungen att reservera sig mot budget 2005 (§ 229) för att den är otillräcklig i förhållande till de verkliga och till och med akuta behoven. Budget för 2005 års kommunala verksamhet i Lysekil bär mer eller mindre "tvångsförvaltningens" prägel. Läs reservationen.

Inför budgetmötet i Lysekils fullmäktige 18/11-04 så gick KPML(r) ut med följande programförklaring.
Som alltid är det bara KPML(r) som har politiskt intresse/mod att i budgeten försöka redovisa de verkliga behoven och peka på de verkliga problemen och lösningarna.

Vi måste sluta att huka oss för falsk ekonomisk propaganda annars kommer Sveriges kommuner att bli fullständigt utarmade.

I  Proletären nummer 45/04  fanns ett tema om fattigdomen, där finns också konkreta exempel på hur KPML(r) för de fattigas talan. I Lysekil tar kommunisterna kamp för social trygghet. "Den kommunistiska ideologins hela innebörd är en strid mot fattigdomen, för att avskaffa fattigdomen." LÄS HÄR

På fulmäktigemötet den 21/10-04 diskuterades som vanligt vikten av budgetdiciplin från borgerligt håll.
Då krävde Lars-Arne Staxäng (m) ett rakt svar av Yngve Berlin hur vi vill omfördela de ekonomiska resurserna i samhället.

Självklart fick han ett klart och rakt svar LÄS DET HÄR

Klipp ur Lysekilsposten 14/5-04
Den 12 maj gick den moderate riksdagsmannen Kent Olsson ut och kommenterade det Moderata budgetalternativet. Det blev som vanligt när Olsson yttrar sig en attack på arbetslösa och sjuka. 
Redan två dagar senare får han svar från KPML(r):s Yngve Berlin.

För vilken gång i ordningen Kent Olsson (m) attackerar arbetslösa och sjuka arbetare vet jag inte, men han blir fräckare och fräckare. 
Det inte konstigt att det finns politikerförakt, när politiker spottar arbetslösa och sjuka i ansiktet.

Läs hela artikeln  Klicka här

KPML(r) är konsekvent motståndare till bolagisering.
Vårt remissvar den 18/1-04 på en utredning som innebär utförsäljning av kommuninnevånarnas gemensamma egendom.

Torsdag 20/11-03 beslutade Lysekils kommunfullmäktige om budgeten för 2004. Det var ett kompakt stöd för Kommunstyrelsens nedskärningsförslag. Bara KPML(r):s representanter hävdade att det handlade om förödande kortsiktighet och att det finns en annan och positiv väg att gå.  Här kan du läsa vårt inlägg på budgetmötet, tillsammans med konkreta yrkanden samt intressanta citat. Ett litet smakprov:-"Yngve Berlin har en poäng i att vi sitter här som slavar. Det är frustrerande, men en verklighet som vi lokalpolitiker tvingas leva i." Sagt av Fredrik Lundqvist (m).

"Systemskiftet kan stoppas"
Läs vad Yngve Berlin KPML(r) säger om nedskärningar i NU-sjukvården. Systemskiftet kan stoppas, men bara genom massiva folkliga protester. Intervju i Proletären nr 45-03 Läs den här.

Bara KPML(r) har tydligen politiskt intresse/mod att i budgeten försöka redovisa de verkliga behoven och peka på de verkliga problemen och lösningarna.
Som i de flesta andra kommuner pågår det en intensiv diskussion om den kommunala ekonomin i Lysekil.

Alla partier har lämnat förslag på budget för 2004 till ekonomikontoret och Kommunstyrelsen. Förutom KPML(r) har samtliga övriga politiska partier i Lysekil lydigt gjort sig till förvaltare av nedrustning och armod på falska ekonomiska premisser.

Man tävlar om att vara "duktigast" på att föreslå nedskärningar och besparingar. Skriven den 15 Maj -03.

Läs budgetkommentarerna här

När budgeten för 2003 skulle antagagas i Lysekil så hade KPML(r) som vanligt många förslag på hur den skulle bli rättvisare.Men som vanligt röstades rättviseförslagen ned av majoriteten. KPML(r):s inledning i budgetdebatten tog också upp frågan i ett större perspektiv "EU kravet att Staten har skall ha "utgiftstak" (man skall begränsa utgifterna och förbjuds att öka inkomsterna) och statens krav på budgetbalans i kommunerna är ett verktyg för att forcera nedrustningen av välfärden." Lät det i Yngve Berlins inledning på budgetdebatten i Lysekils fullmäktige 17/12 -02. Läs hela här

Tidigare inlägg följer nedan

Tänk vad skönt för herr Nilsson att kunna rapa älsklingsfrasen "alla partier var överens"!
Artikel i Proletären nr 50-02 om spelet bakom att KPML(r) som fjärde största parti i Lysekils fullmäktige blir utan nämndeplatser.

Feg fullmäktige sade nej till kommunal bojkott av Israeliska varor.
Så här gick det på fullmäktiges septembermöte en vecka efter valet.(publ.i Proletären 40/02)

Reservation  mot socialnämndens beslut till budgetförslag gällande budget för 2003.
Inlämnad av Britt-Marie Kjellgren den 29/8-02

Interpellation om kommunal bojkott av Israeliska varor.
Inlämnad 13 Aug-02 Skall upp på fullmäktige den 22/8

Maxtaxa för äldre ökar klassklyftorna.
Läs artikel i Proletären nr 22-02 och reservationen i fullmäktige och socialnämnden.

Motion om kommunal bojkott av Israeliska varor.
KPML(r) vill att Lysekils kommunfullmäktige beslutar om en bojkott av Israeliska varor och att denna motion behandlas skyndsamt.

Höj vårdpersonalens löner !
Artikel och intervju med B-M Kjellgren i Proletären nr 6-02 angående KPML(r):s reservation mot besparingar som drabbar de vårdanställda.

Budget i balans! Men till vilket pris? -Kommunstyrelsens budget är feg och oansvarig.
Läs om KPML(r):s syn på Lysekils kommunala budget som antogs den 13/12-01.

Vissa kommunpolitiker lär sig tydligen inget av sina misstag!
Insändare från Yngve Berlin publ. i LP 6/12-01. En fortsättning på inläggen nedan i färjedebatten

KPML(r) positiv till färjförbindelse, MEN !
Varför lägger man färjeläget mitt i centrum, med alla trafikmiljöproblem det kommer att föra med sig, när det finns bättre alternativ bara några hundra meter bort ?  Insändare från Yngve Berlin fullmäktigeledamot publ. i LP 4/10-01.

KPML(r) Lysekil kräver konfiskation av industrifastighet!
Vi anser att all strategisk mark skall ägas av samhället. Artikel i Proletären nr 42/-01 Läs hela motionen.

KPML(r) kräver rättvisa i maxtaxan: Sänk avgiften för lågavlönade
Läs förslaget till fullmäktige om en barnomsorgstaxa med låglöneprofil .

Vad  hände när maxtaxan diskuterades på fullmäktigemötet.
Läs artikel i Proletären nr 40/01

Budget-taket får inte begränsa de gamlas och vårdbehövandes rätt till en god och tryggad vård och omsorg!
Därför reserverar Britt-Marie Kjellgren sig mot social-nämndens beslut den 27/9 -01, ang. 2002-års budgetförslag.

"Bevara utsikten för Badhusbergets hyresgäster."
Valet mellan spekulationsobjekt och hyresgästernas boendemiljö är enkel ! Läs mer om vår syn på byggnation på Bansviksberget av Leif Ahl

"Vi mörklägger inget" Besparingen är missriktad
Säger Britt-Marie Lundkvist som sitter i Kultur-och Fritidsnämnden för KPML(r) i Lysekil som på senaste mötet reserverade sig mot bla. nedläggningen av "Skottegränd"  och andra besparingar som drabbar utsatta ungdomar. "Besparingen är missriktad och det kostar mångfalt mer i form av försämrad livskvalite."

Moderaterna är nyliberalismens korsriddare!
Detta debattinlägg av Yngve Berlin  är baserat på en ganska livlig debatt i Lysekil kommunfullmäktige torsdag den 19/4-01 i frågan om kommunal budget och begreppet budgetdisciplin. Tyvärr gick detta helt förbi pressen i Lysekil.

"Bostadspolitiska krumbukter" eller "Återuppbygg samhället istället för att riva och mörklägg."
Debattartikel (Publicerad i LP 12/2-01) om bostadspolitiken inför fullmäktigemötet 15/2. Av Yngve Berlin fullmäktigeledamot KPML(r).

Hur gick det sedan på fullmäktigemötet?  Läs reservationen i sin helhet
Samtliga Partier i kommunfullmäktige utom KPML(r ) var positiva till rivningen av två hyreshus (51 lägenheter) i Lysekil.

På grund av visst hårklyveri från podiet vad gäller Berlins sätt att yrka avslag, har "avslagsyrkandet" kompletterats med en reservation.

Det kan vi aldrig acceptera, säger Britt-Marie Kjellgren, KPML(r)-politiker i Lysekils socialnämnd.
Proletärenartikel om att socialbidragstagare mister barnbidragshöjningen och hur det gick på mötet.

"AGA?Numera tillåten?" eller "Stig Nilson vägrar svara på kritik från vänster"
Debattartikel ( Publ. i LP 18/1-01 och Bohusl. 23/1) av Yngve Berlin. Uppföljning av nedanstående interpellation.

Interpellation angående effekterna av nya A-kasseregler.
Inlämnad 24/11-99. Av Yngve Berlin fullmäktigeledamot

Om valarbetet 2002 i Lysekil kan du läsa  HÄR